W związku z tym, że propikonazol nie uzyskał ponownego zatwierdzenia wszystkie zapasy środków zabierających tą substancję czynną należy wykorzystać do dnia 19.03.2020 r.

W zbożach kłosowych
Substancja czynna propikonazol służy do zwalczania brunatnej plamistości liści zbóż, fuzariozy kłosów, mącznika prawdziwego zbóż i traw, plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia, rdzy żółtej, rdzy brunatnej, rynchosporiozy zbóż, septoriozy paskowanej liści pszenicy, septoriozy plew pszenicy.

W innych rolniczych
Działa na chwościk buraka, mącznika prawdziwego buraka, drobną plamistość kukurydzy, rdzę kukurydzy, żółtą plamistość kukurydzy.

W roślinach sadowniczych
Fungicyd zwalcza mącznika prawdziwego jabłoni i parcha jabłoni.

Propikonazol jest wykorzystywany solo i w mieszaninach fungicydów. Wszystkie preparaty bazujące tej substancji czynnej, jeśli są w naszych magazynach, zgodnie z przepisami powinniśmy wykorzystać najdalej w dniu dzisiejszym.