Jaki jest aktualny stan prywatyzacji KSC? Czy ustawa prywatyzacyjna dotycząca KSC będzie zrealizowana? Czy KSC trafi do koncernu spożywczego? Jakie są aktualne plany dotyczące utworzenia tego koncernu? – taki zestaw pytań przesłaliśmy do MRiRW. W odpowiedzi ani słowa nie mówi się o koncernie spożywczym. Czyżby oznaczało to, że jednak – przynajmniej wcześniej - nastąpi prywatyzacja KSC? Przypomnijmy, że od kilku lat zapowiadano utworzenie koncernu spożywczego, w którym KSC miała przypaść rola filara.

Ministerstwo wyjaśniło:

„Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął nadzór właścicielski nad KSC.

Mając na względzie fakt przejęcia 7 lutego 2017 r. od Ministerstwa Skarbu Państwa dokumentacji dotyczącej KSC, a także złożoność procesu prywatyzacji Spółki, zarówno z uwagi na skalę działalności Spółki i jej udział w rynku cukru, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona stosownej analizy możliwych w kontekście obowiązującego prawa wariantów przekształceń własnościowych. Ewentualna prywatyzacja KSC zostanie przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom, wydane na mocy art. 11b ust. 2 Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.”

W okresie pozostawania w opozycji posłowie PiS mówili, że podzielają obawy, że włączenie KSC do koncernu może popsuć kondycję spółki, ale nie są  przeciwni budowaniu koncernu spożywczego.

Więcej: „Polski Cukier” się rozsypie? 

Po przejęciu KSC minister Jurgiel wyraził niepokój, czy prywatyzacja KSC nie doprowadzi do jej przejęcia przez obcy kapitał.

Więcej: Jurgiel: Ze spółek spożywczych może być utworzony holding

Przedstawiciele plantatorów z kolei wskazują, że to uniemożliwianie prywatyzacji KSC jest działaniem na rzecz inwestorów zza granicy.

Więcej: Czy plantatorzy buraka cukrowego będą mogli wykupić akcje KSC?