Jak wskazano na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło w bieżącym roku wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą".

Wyjaśniono, że duże zainteresowanie oszacowaniem szkód suszowych spowodowało przeciążenie aplikacji i problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód.

Ponadto producenci rolni postulują rozszerzenie zakresu dokumentów, które mogą potwierdzać sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego - wskazano.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedkładanym projekcie rozporządzenia zaproponowało "wydłużenie terminu naborów wniosków o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych".

Opublikowany w piątek projekt zakłada też rozszerzenie katalogu dokumentów, w oparciu o które będzie dokonywana weryfikacja pozyskiwania przychodów z posiadanych gospodarstw rolnych przy udzielaniu pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem zaproponowano także "podwyższenie środków na pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych".

Planuje się, że projekt zostanie przyjęty przez rząd w IV kwartale 2022 r.

W czwartek wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapowiedział, że termin składania wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy, ma być przesunięty do 30 listopada. Dodał, że złożył wniosek do RM o zmianę rozporządzenia w tej sprawie.

Chodzi o zmianę rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". Wicepremier w piątek zwrócił uwagę, że ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale ma nadzieję, że "w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie zaakceptowany". Poprzednio dokument ten został znowelizowany w ubiegłym tygodniu, wówczas m.in. przedłużony został termin na składanie wniosków suszowych z 15 do 23 listopada br.

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie kopii faktur potwierdzających sprzedaż.