Mamy różne systemy podatkowe, inne podejście do sprzedaży bezpośredniej, inne metody pobudzania przedsiębiorczości i aktywności. I wspólną chęć do działania.

PODATKI ZACHĘTĄ DO ROZWOJU

Odpowiedzi na pytanie, co wspólnego mamy dziś z bratankami z Węgier, poszukiwali podczas jesiennego wyjazdu studyjnego "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" laureaci konkursu "Sposób na sukces" wraz z grupą doradców rolniczych. Konkurs od 14 lat organizuje CDR w Brwinowie.

Podatki węgierskie zachęcają do przedsiębiorczości. Wręcz zarzucano premierowi Orbanowi (stał na czele rządu w latach 1998-2002, od maja 2010 r. rządzi ponownie, a wiosną zaczął kolejną kadencję po wygranych zdecydowanie wyborach), że skonstruował je "przedwyborczo".

A jak opodatkowane jest rolnictwo? Tak jak wszyscy: bez osobnego systemu - Węgrzy opodatkowują dochody rolników na zasadach ogólnych, dochód do 8 mln forintów nie jest w ogóle opodatkowany. Stawka linowego podatku wynosi 16 proc., zapowiadano obniżenie jej w 2015 r. do 9 proc. Na Węgrzech dopłaty bezpośrednie są opodatkowane (włączone do podstawy opodatkowania).

Oto jak kwestię opodatkowania węgierskiego rolnictwa wyjaśnia ambasada polska w Budapeszcie:

"Rolnik ma prawo rozliczać się na trzy sposoby: ryczałtowe rozliczanie kosztów, rozliczanie kosztów na podstawie wymaganej dokumentacji lub w przypadku małego wytwórcy art. rolniczych - podkategorii statusu rolnika - według średniego zryczałtowanego dochodu. Każda z tych kategorii posiada wyznaczone limity dochodów, do których można rozliczać się według obowiązujących w nich zasad (zasad dot. dopuszczalnych kosztów, sposobu ich rozliczania itd.). Rolnik, jeśli podlega pod obowiązek rozliczania VAT (zależy to m.in. od wysokości dochodów), po spełnieniu wyznaczonych wymagań może również stosować różny od obowiązującego inne podmioty gospodarcze sposób rozliczenia VAT, np. kompensacyjne rozliczanie VAT, czy tzw. stosowanie odwróconego podatku VAT. W razie niespełniania stawianych warunków ma obowiązek rozliczania się według ogólnych zasad dot. podatku VAT. Dodatkowo rolnik może rozliczać się wraz z osobami bliskimi w ramach tzw. gospodarstwa rolnego. Również te rozliczenia są powiązane ze spełnieniem stawianych wymagań."

Dodajmy do tego możliwość sprzedaży bezpośredniej:

"Rolnik może sprzedawać, przy spełnieniu wymogów, nadmiar wyprodukowanych przez siebie plonów czy produktów bezpośrednim odbiorcom, jednak jest to obostrzone warunkiem, iż nie należy to do jego stałej działalności gospodarczej. W momencie, gdy sprzedaje swoje produkty w ramach np. stałego punku sprzedaży, jakim jest np. stały przydomowy sklep z warzywami, musi tę działalność rozliczać według zasad obowiązujących dla indywidualnej działalności gospodarczej. Rozliczenia jego działalności jako rolnika i jako osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą wymagają prowadzenia oddzielnego systemu rozliczania i zastosowania zasad obowiązujących dla tych poszczególnych działalności" - informuje ambasada polska w Budapeszcie.

Artykuł pochodzi z nr 11.2014 Farmera. Zobacz więcej materiałów z aktualnego numeru --->aktualny numer--->prenumerata.