Jak pisze „Rzeczpospolita”, takie stanowisko nie zostało potwierdzone wyrokiem sądu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał (sygn. II FSK 654/10), że ulga podatkowa przysługuje także osobom otrzymującym odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, gdyż jest to odmiana służebności gruntowej. Dotyczy to zarówno kwot wypłaconych na podstawie umów i ugód, jak i wyroków sądów.

Zdaniem Małgorzaty Gach, radcy prawnego i doradcy podatkowego, cytowanej przez „Rzeczpospolitą”, potrzebne są dalsze prace nad uregulowaniami prawnymi, także po to, aby zwolnić z podatku również posiadaczy gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.