Nawet umowa - także kontraktacyjna - nie pozwala mieć pewności, że rolnik otrzyma zapłatę za sprzedane przez siebie plony. Firmy skupujące są przez rolników kredytowane, rolnik otrzymuje zapłatę nawet po kilku, 5-6 i dłużej, miesiącach – firmy są bezkarne, jeśli opóźniają zapłatę. Powoduje to trudności finansowe rolników – mówili dziś w Sejmie rolnicy, goszczący na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnikom trudno odzyskać pieniądze za sprzedane produkty, co wpędza ich w kłopoty finansowe. Nieuczciwe firmy rozwiązują się i ogłaszają upadłość, pozostają bezkarne, nawet jeśli w grę wchodzi podejrzenie wyłudzenia – postępowanie wobec nich trwa latami, a do rolnika przychodzi komornik – i szybko prowadzi egzekucję.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech zapowiedziała doprowadzenie w tym roku do końca prac nad funduszami ochrony przychodów rolniczych.

Gwarantowałyby one częściową rekompensatę z tytułu ochrony przychodów z prowadzonej przez rolników działalności w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Rekompensaty byłyby wypłacane w przypadku:

- braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne;

- obniżenia przychodu w gospodarstwie prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, przy czym przy obliczaniu średniego rocznego przychodu nie będzie uwzględniany przychód z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty; spadek może być spowodowany:

a) skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

b) wprowadzeniem środków związanych z wystąpieniem chorób

c) w wyniku spadku cen produktów rolnych

d) w wyniku wprowadzenia ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Wpłaty na fundusze będą naliczane w wysokości 0,2 proc. wartości netto od:

1.       żywych świń, koni, bydła, owiec, kóz, drobiu i królików oraz jaj

2.       mleka krowiego

3.       zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu i chmielu

4.       ryb

- będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 Czy przetwórcy i podmioty skupujące będą partycypować w kosztach funkcjonowania tych funduszy?

Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów  MRiRW wyjaśniła, że w tej chwili z budżetu państwa nie można tworzyć funduszy – fundusz musi być utworzony z pieniędzy rolników, a dopiero po tym, jak zacznie płacić odszkodowania, do 65 proc. wypłaconych świadczeń może być uzupełnione z budżetu państwa.