Komisja Europejska postanowiła zmienić przepisy dotyczące miodu, a w szczególności wyjaśnić status prawny pyłku, w zgodzie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zmiany pozostają w zgodzie z międzynarodowymi standardami wyznaczonymi przez WTO. Zgodnie z nimi pyłek zostanie zakwalifikowany jako naturalny element miodu, a nie jako jego składnik.

Kwestia to pojawiła się w kontekście sprawy niemieckiego pszczelarza, kiedy stwierdzono w jego miodzie obecność pyłku kukurydzy MON 810. Niemiecki Trybunał przekazał sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego.

W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w którym wskazał, że: a) poprzedni rozumienie zakresu ustawodawstwa o GMO było złe oraz b) pyłek w miodzie został uznany za składnik.

ETS dotychczas interpretował na podstawie Dyrektywy 2001/110/EC o miodzie, że pyłek kwalifikuje się jako składnik miodu, ponieważ występuje on w miodzie, głównie z powodu interwencji pszczelarza. Jednakże Komisja uznała, że pyłek jest naturalnym elementem, a nie składnikiem miodu. Za tą kwalifikacją miodu przemawia fakt, że pyłek dostaje się do ula i miodu w wyniku działalności pszczół, niezależnie od interwencji pszczelarza. Przyjęcie takiego statusu pyłku powoduje, że unijne zasady etykietowania wymagające wykazu składników nie znajdą zastosowania.

Propozycja Komisji nie wpływa na stanowisko Trybunału w zakresie przepisów o stosowaniu pyłku żywności genetycznie modyfikowanej. W szczególności nie zmienia się stanowisko, że miód zawierający pyłki GM może być wprowadzony do obrotu, gdy jest on objęty decyzją autoryzującą produkt. Ponadto przepisy dotyczące etykietowania GMO w żywności znajdą również zastosowanie.