Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego zaapelował do myśliwych o przestrzeganie zakazu wstępu do lasów, który 4 kwietnia wydało Ministerstwo Środowiska. „Uszanujmy to i do lasów nie wchodźmy” – zwraca się do swoich członków w opublikowanym komunikacie. Jednocześnie PZŁ zastrzega jednak, że pandemia nie zwalnia myśliwych z innych obowiązków wynikających z prowadzenia gospodarki łowieckiej.

We wspomnianym komunikacie czytamy: „Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF. Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi”.

Nałożone przez resort środowiska ograniczenia korzystania z lasów państwowych obowiązują do soboty 11 kwietnia.