26 września br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Komisja Europejska bezprawnie opóźniła głosowanie w sprawie autoryzacji zmodyfikowanej genetycznie (odpornej na owady) kukurydzy 1507 od Pioneer Hi-Bred (obecnie cześć DuPont Pioneer). Wniosek w tej sprawie firma Pioneer Hi-Bred złożyła w 2001 roku.

W związku z wyrokiem Trybunału, Komisja Europejska postanowiła dziś przekazać wniosek do Rady Ministrów Unii Europejskiej. Ministrowie podejmą decyzję kwalifikowaną większością głosów.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA ) wydał pozytywną opinię ws. wniosku w 2005, w 2006, 2008, 2011 i 2012 roku.

- Komisja, zobowiązana do zastosowania się do wyroku Trybunału, postanowiła przekazać projekt wniosku o zatwierdzenie kukurydzy 1507 do Rady UE. W najbliższych miesiącach ministrowie zostaną zaproszeni do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Decyzja Trybunału odnoście kukurydzy 1507 potwierdziła pilną potrzebę pogodzenia rygorystycznych unijnych zasad wydawania zezwoleń na uprawę roślin GMO z rzetelnym ich rozpatrywaniem w krajowych kontekstach - powiedział unijny komisarz ds. zdrowia, Tonio Borg.