Na niejasności związane z rejestracją maszyn rolniczych zwrócili uwagę w połowie maja najpierw podlascy rolnicy.

Jak wskazywano, według prawa o ruchu drogowym każdy pojazd, niezależnie od tego, czy porusza się po drogach publicznych czy tylko po polu uprawnym, musi mieć tablice rejestracyjne. Ale czy na pewno wszystkie maszyny rolnicze - jak np. te ciągnięte za traktorem czy ciągnikiem - powinny być rejestrowane? - pytał wówczas Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się więc do Wiktora Szmulewicza, Prezesa KRIR o wskazanie konkretnych maszyn rolniczych, które poruszają się i są ciągnięte ciągnikiem lub innym pojazdem silnikowym, które wymagają rejestracji lub homologacji oraz innych zezwoleń do legalnego poruszania się po drogach publicznych.

W ślad za tym apelem, Zarząd KRIR wystosował pismo do Ministerstwa Infrastruktury z prośba o sporządzenie katalogu maszyn, które poruszają się i są ciągnięte ciągnikiem rolniczym/pojazdem silnikowym oraz wymagają rejestracji/homologacji lub innych pozwoleń dopuszczających je do ruchu drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury, w piśmie z dnia 8 czerwca 2021 r., poinformowało Zarząd samorządu rolniczego, że kwestia dopuszczenia do ruchu, w szczególności wymagań stosowanych w procedurze homologacji typu UE dla pojazdów rolniczych, są precyzyjnie wskazane na poziomie unijnym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji j nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

Rozporządzenie to stosuje się bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Art. 2 ust. 1 ww. rozporządzenia określa zakres zastosowania tego aktu w odniesieniu do pojazdów rolniczych i leśnych:

1. ciągniki (kategorie T i C),
2. przyczepy (kategoria R),
3. wymienne urządzenia ciągnięte (kategoria S).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 167/2013 na producencie pojazdu spoczywa obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu UE w przypadku wprowadzania do obrotu nowych pojazdów kategorii T, C, R, S.

Producent dokonuje klasyfikacji wyprodukowanych przez siebie pojazdów do jednej z ww. kategorii, opierając się na definicjach i kryteriach, wynikających z art. 3 oraz art. 4 ww. rozporządzenia. Zatem jeśli pojazdy zostaną skonstruowane w taki sposób, iż producent sklasyfikuje je jako pojazdy należące do kategorii R lub S, bezwzględnie muszą być objęte ważnym świadectwem homologacji typu UE pojazdu wydanym na podstawie przywołanego rozporządzenia nr 167/2013.