O ile zainteresowanie „Modernizacją gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 spada, to coraz więcej rolników chce (i może) skorzystać ze wsparcia na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Więcej o środkach na PROW i „Modernizację”:

Zamiast „Modernizacji gospodarstw” – kredyty?

Na „Restrukturyzację małych gospodarstw” przewidziano wzrost środków aż o 300 mln euro.

To wynik większego niż spodziewane zainteresowania tymi dotacjami.

Już w naborze z 2020 roku zabrakło środków na „Restrukturyzację” – wówczas 67 mln euro  bez zmiany programu, korzystając z mechanizmu elastyczności, przeznaczono na zasilenie tego naboru.

„Ostatni nabór wniosków, przeprowadzony w terminie 31.03.2021 r. - 30.06.2021 r., cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców, złożono ponad 20,6 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł. Do pełnego zabezpieczenia potrzeb finansowych tego naboru, uwzględniając zaakceptowaną w sierpniu br. zmianę strategiczną programu, brakuje w chwili obecnej ok. 27 mln euro. Jednocześnie dla planowanego na 2022 r. ostatniego naboru wniosków konieczne jest zabezpieczenie 210 mln euro. Oznacza to, że niezbędne jest dokonanie modyfikacji alokacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw" (poddziałanie 6.3) polegającej na jej zwiększeniu o 300 mln euro” – podano podczas listopadowego posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW.

Po zwiększeniu limitu przewidywanego na rzecz rozwoju małych gospodarstw przewidywany jest wzrost liczby beneficjentów o 22 500.

Trzeba podkreślić, że poprzedni limit środków był mniejszy, niż zakładano w 2014 roku: zgodnie ze stanem z września 2021 środki na "Restrukturyzację małych gospodarstw" obcięto z 883 mln euro planowanych w 2014 roku do 849 mln euro.