Pięć państw: Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy oraz Belgia stanęło w opozycji do duńskiej propozycji  zakładającej, że państwa członkowskie, które nie chcą uprawiać danej odmiany GMO powinny się porozumieć bezpośrednio z firmą producentem GMO w celu zawarcia umowy rezygnacji – informuje FAMMU/FAPA.

Duńska prezydencja jest zdeterminowana, aby przeciągnąć opozycję na swą stronę, a kolejne spotkanie doraźnej grupy roboczej ma się odbyć 20 lutego br. Dania chciałaby doprowadzić do politycznego porozumienia na posiedzeniu Rady ds. Środowiska 9 marca br.