Rolnicy, którzy stracą przez koronawirusa, będą zwolnieni ze składki do KRUS – doniosła PAP.

Więcej: Ardanowski: rolnicy będą zwolnieni ze składki do KRUS

Czy aby na pewno zwolnienie dotyczy rolników? Dopytywaliśmy o szczegóły w MRiRW.

„Rolnicy będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020r. Zwolnienie ze składek KRUS, jest analogicznie jak to które ma miejsce w przypadku ZUS Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (trzy miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Propozycja ta, obok obowiązujących już zmian w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego, stanowi istotną pomoc państwa dla środowiska rolniczego w okolicznościach wprowadzenia w kraju stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem” – poinformowała Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak to rozumieć?

Czy zwolnienie jest niezależne od utraty dochodu? – dopytywaliśmy. Ale odpowiedź powtarzała tylko: „Zwolnienie ze składek KRUS, będzie analogicznie, jak w przypadku ZUS. Szczegóły będą zawarte w ustawie.”

Ustawy wciąż nie ma, ale z tego, co zapowiadano wynikało, że zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie dotyczy tych, którzy mają utratę połowy dochodu w stosunku do dochodu z lutego 2019 roku. Zatem pytanie, czy zwolnienie obejmie tylko tych, którzy wykażą utratę połowy dochodu jest zasadne. To pytanie o to, kto – tak naprawdę – otrzyma tę pomoc w postaci umorzenia składek za kwartał. Rolnik nie wykaże utraty połowy dochodu. Mogą to zrobić co najwyżej przedsiębiorstwa. Zatem nadal czekamy na szczegóły zapowiadanej pomocy.