Dlaczego wciąż nie ma projektu dotyczącego organizacji? Miał być do końca marca, co powoduje opóźnienie? – zapytaliśmy w MRiRW.

Nie posiadamy wiedzy dotyczącej stanu prac nad inicjatywą legislacyjną pod nazwą „projekt dotyczący organizacji” – odpowiada beztrosko ministerstwo.

Jak z tego wynika, kwestia uregulowania statusu organizacji rolniczych – w tym izb rolniczych – nie spędza ministerstwu snu z powiek.

Niezrażeni, dopytujemy dalej – i wreszcie wiadomo: ”W MRiRW został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno–zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zostanie on skierowany do konsultacji publicznych oraz do uzgodnień międzyresortowych” – podaje dziś MRiRW.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych był zapowiadany od dawna, już w marcu miał być gotowy – nie ma go do dziś. Jak długo może trwać wpisywanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów? Nie wiadomo. Projektu nie pokazano.

Podobnie projekt ustawy o izbach rolniczych - ten miał być opracowany w połowie kwietnia, ale wciąż go nie ma.

Tymczasem poseł Jarosław Sachajko zachęca izby rolnicze, związki, organizacje, a także przedstawicieli samorządów do zgłaszania do końca maja propozycji rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania izb rolniczych.

Więcej: Ustawy o związkach, organizacjach rolniczych oraz izbach napiszą sami zainteresowani?

Kwestia funkcjonowania związków i organizacji staje się sprawą palącą dla rolników, planujących na 9 maja protesty. Najwyraźniej jednak sprawy formalne nie są tu najważniejsze - jak się dowiadujemy, protesty są przygotowywane w kilku miejscach w kraju, niekoniecznie przez formalnie działające związki i organizacje.