Rolnicy chcą zakończenia samowoli prywatnych organizacji, które bez konsultacji, chociażby z władzami samorządu czy lokalnej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzą na posesje rolników i odbierają im zwierzęta gospodarskie. W rzeczywistości, nie zawsze mają pojęcie o tym jak wygląda chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Dlatego wczoraj, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, rolnicy głośno i licznie sprzeciwiali się tego typu lukom prawnym w ustawie o ochronie zwierząt.  

Rolnicy, przybyli w piątek do Sejmu, na posiedzenie innego zespołu, czyli Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa apelowali do Katarzyny Piekarskiej poseł KO, przewodniczącej Zespołu Przyjaciół Zwierząt, by nie dała się wmanewrować w taki kierunek zmian i typ działalności organizacji pseudoekologicznych.

- Nie pozwalamy, by zwierzęta były bezprawnie odbierane, ale tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba, o tym powinien zadecydować powiatowy lekarz weterynarii, a nie osoby – być może i o pięknych sercach, ale nie mające pojęcia o tym, czy dane zwierzę jest w dobrych warunkach hodowane czy nie – mówił Jarosław Sachajko, poseł PSL-Kukiz'15, kierujący Zespołem ds. Ochrony Zwierząt.

- Nikt przy zdrowych zmysłach nie popiera takich sytuacji, gdzie dochodzi do maltretowania i znęcania się nad zwierzętami. Natomiast nie może być takich przypadków, że prywatne stowarzyszenia pseudoekologiczne, zabierają zwierzęta o sporej wartości, a potem robią na tym biznes – mówili przedstawiciele Konfederacji.

Również opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest negatywna, co do działalności aktywistów w zakresie zapisu art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, w ramach którego, w trybie wyjątkowym może nastąpić odebranie zwierzęcia właścicielowi, w przypadkach określonych w tej ustawie.

Jak czytamy: „w ustawie nie zostało użyte ani zdefiniowane pojęcie „inspektor ds. ochrony zwierząt”, jak też nie określono jego uprawnień i poziomu kompetencji. W związku z tym wszelkie działania, umundurowanie, upoważnienia  oraz legitymacje opatrzone tym tytułem są ewidentną samowolą i nie wynikają z wcześniej wymienionych przepisów ustawy”. Jednocześnie MRiRW podkreśla, że nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy nadzór sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.