Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany we wniosku internetowym o dopłaty i ułatwienia w korzystaniu z e-wniosku.

Więcej: Wniosek o dopłaty – przez Internet

W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych nie znalazła jednak uznania propozycja, aby kod dostępu był rolnikowi nadawany po zalogowaniu do systemu informatycznego ARiMR i podaniu m.in. kwoty środków finansowych wypłaconych przez agencję jako ostatnią przed 1 stycznia roku, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu.

Uznano to za trudne do spełnienia.

„Nie jest jasne, czy należy rozumieć przez to przelew z ARiMR na rachunek bankowy rolnika, czy ostatnią decyzję o przyznaniu środków. Beneficjent może być zmuszony do składania wyjaśnień w ARiMR i mieć problemy z logowaniem z przyczyn niezależnych od niego. Być może łatwiejszym sposobem uwierzytelnienia osoby rolnika byłoby zastosowanie numeru PESEL” – ocenia KRIR.

Dodano też, że projekt nie precyzuje również co ma zrobić rolnik, który po raz pierwszy składa wniosek o płatność np. przejmujący gospodarstwo, a w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kod dostępu nie otrzymał płatności.

Trzeba zauważyć, że od marca 2016 roku osoby składające drogą internetową wstępnie wypełnione zeznania podatkowe również mogą dokonać uwierzytelnienia, wprowadzając PESEL.
Zeznanie podpisuje się jednak „Danymi autoryzującymi", tj. albo podpisem elektronicznym, albo poprzez wpisanie kwoty przychodu, uzyskanego w poprzednim roku.