Trwa walka rolników o przedłużenia zatwierdzenia stosowania glifosatu przez Komisję Europejską na obszarze UE na maksymalny możliwy czas przewidziany w przepisach unijnych. Właśnie napisali do Ursuli von der Leyen w tej sprawie.

- Jako reprezentanci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych z zadowoleniem przyjęliśmy publikację opinii naukowej Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dotyczącej glifosatu - napisali we wstępie listu do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej Przemysław Bochat, prezes PZPRZ i Marian Sikora, przewodniczący rady FBZPR.

Wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska nie budzi wątpliwości

Jak podkreślają obaj Panowie, EFSA nie określił żadnych krytycznych obszarów budzących obawy, jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska.

 

Dlatego, w opinii rolników z PZPRZ i FBZPR, jest to podstawa do przedłużenia zatwierdzenia stosowania glifosatu przez Komisję Europejską na obszarze Unii Europejskiej na maksymalny możliwy czas przewidziany w przepisach unijnych.

- To już kolejna pozytywna opinia naukowa na poziomie europejskim. W 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożenia glifosatu, stwierdzając, że nie jest substancją rakotwórczą. ECHA potwierdziła tym samym, że możliwe jest zatwierdzenie glifosatu w Unii Europejskiej - zaznaczają w piśmie szefowie obu związków. 

Tylko dzięki glifosatowi możliwa jest skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami

Jak twierdzą FBZPR i PZPRZ, polscy rolnicy stosują z powodzeniem glifosat od kilku dekad i dzięki niemu możliwa jest skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami.

- Zakaz stosowania glifosatu bez zapewnienia alternatyw dla producentów rolnych miałby nie tylko skutki o charakterze ekonomicznym, ale wpłynąłby również negatywnie na środowisko naturalne - podkreślono w piśmie do przewodniczącej Komisji Europejskiej.

I dodają:

- Istnieją zatem jasne podstawy naukowe dla przedłużenia zatwierdzenia glifosatu, zatem my rolnicy reprezentujący Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych w porozumieniu z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych oczekujemy pozytywnej i popartej dowodami naukowymi ostatecznej decyzji w sprawie ponownego zatwierdzenia glifosatu przez państwa członkowskie i Komisję Europejską.