- Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych z wielką uwagą przysłuchiwał się obradom 61 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Jesteśmy pod wrażeniem wysiłku organizatorów pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu, dzięki którym mimo trudnych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, rolnicy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki, które niewątpliwie będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu ich gospodarstw - podkreśla Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

- Uważamy za całkowicie słuszne wnioski pokonferencyjne, opracowane przez IOR - PIB, dlatego - w oparciu o nie - zwróciliśmy się do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa o bardzo pilne pochylenie się przez resort rolnictwa nad kilkoma istotnymi dla branży rolnej tematami - dodał w rozmowie z farmer.pl

IOR-PIB, jak również PZPRZ, uważa że:

1. Dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego w Polsce konieczna jest zachęta finansowa dla stosowania biologicznych środków ochrony roślin – wzorem dofinansowania jakie stosowane są w innych krajach UE.

2. Konieczność wsparcia finansowego dla stosowania metod biologicznych w ochronie upraw wynika również z dodatkowych kosztów ponoszonych przez rolnika, ze względu na wyższą cenę preparatów biologicznych oraz działań przekształceniowych w produkcji rolniczej na zmodyfikowany system produkcji (podobnie jak w przypadku rolnictwa ekologicznego).

3. Konieczne jest stworzenie ewidencji makroorganizmów na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych oraz wprowadzenie możliwie uproszczonej formy szybkiej rejestracji/certyfikacji makroorganizmów wykorzystywanych w ochronie biologicznej, pozwalającej kontrolować bezpieczeństwo środowiskowe sprowadzanych do Polski gatunków nowych entomofagów, które mogą być gatunkami inwazyjnymi.

4. Istotne zwiększenie areału użytków rolnych uprawianych w systemie ekologicznym wymaga większego finansowania z WPR 2021-2027. Również doradztwo w ochronie upraw ekologicznych oraz podnoszenie wiedzy rolników i ogrodników wymaga dodatkowych działań edukacyjnych ze wsparciem finansowym WPR 2021-2027.

5. Adiuwanty w Polsce powinny podlegać uproszczonej rejestracji, wg wzoru z innych państw UE oraz świata. Jest to niezbędny warunek ich dalszego rozwoju, wykorzystania oraz efektywnego wykorzystania w rolnictwie.

6. Konieczne jest opracowanie listy dopuszczonych do stosowania adiuwantów wraz z ich znormalizowanymi etykietami i udostępnienie ich użytkownikom w formie bazy danych do obiektywnego i precyzyjnego doboru adiuwantów do określonych zastosowań praktycznych (wzorem wyszukiwarki środków ochrony roślin zamieszczonej na stronie MRiRW).

7. Szersze wprowadzenie do praktyki rolniczej i ogrodniczej odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027 – wsparcia polskiej hodowli.

8. Istnieje konieczność szerokiego upowszechniania wśród doradców oraz rolników i ogrodników wiedzy z zakresu: metod biologicznych, ochrony roślin w produkcji ekologicznej, wykorzystania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi, stosowania adiuwantów, wspomagania decyzji w ochronie roślin oraz rozwoju certyfikowanej integrowanej produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych, co będzie wymagało dodatkowego finansowania z WPR 2021-2027.

- Zwróciliśmy też uwagę Panu Ministrowi na całkowity brak środków ochrony roślin w metodykach integrowanej ochrony dla konkretnych roślin. Uniemożliwia to ochronę niektórych gatunków roślin wdrożonych do upraw i coraz częściej uprawianych przez rolników - przyznał Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ - i zawnioskowaliśmy o możliwie szybkie podjęcie działań interwencyjnych w wyżej wymienionych kwestiach.

Redakcja FARMER była głównym patronem medialnym Konferencji Ochrony Roślin - 61. Sesji Naukowej IOR-PIB w Poznaniu.