PRZEGLĄD PRASY: Rolnicy, aby nie stracić prawa do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą tylko w ograniczonym zakresie – pisze Bożena Wiktorowska. Rolnicy mają obowiązek każdego roku dokumentować wysokość przychodów. A przed końcem 31 maja muszą złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w oddziale KRUS, o wysokości zapłaconego podatku dochodowego w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Wysokość kwoty granicznej podatku dochodowego na dany rok ogłasza minister rolnictwa i rozwoju wsi. W 2006 r. kwota nie mogła być większa niż 2643 zł. W chwili gdy kwota podatku jest wyższa lub złożymy wniosek nie w terminie, rolnik traci prawo do ubezpieczenia KRUS z końcem 2 – go kwartału.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 98,
poz. 25 z późn. Zm.).

Źródło: Gazeta Prawna