Samorząd rolniczy wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako gospodarstwa wielorodzinne, co pozwoliłoby im na dzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

– Rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowadzone jako gospodarstwa wielorodzinne powinny mieć możliwość dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na jednego członka spółdzielni przypada mniej niż (300 ha) łącznie z dzierżawą – uzasadniano w piśmie KRIR, które Izby przekazały do resortu w grudniu ub. roku.

Według izb rolniczych produkcyjne spółdzielnie rolnicze powinny mieć możliwość korzystania z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym z przeznaczonych na modernizację gospodarstw.

- Postulat wprowadzenia do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 z późna zm.) przepisów uznających rolnicze spółdzielnie produkcyjne za wielorodzinne gospodarstwa rolne (w celu uzyskania przez nich podobnych uprawnienia jakie mają rolnicy indywidualni, prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne), był już przedmiotem analiz w 2019 r. w związku z pracami nad nowelizacją tej ustawy - odpowiada samorządowi rolniczemu resort rolnictwa.

- Wprowadzenie do ustawy nowego pojęcia - gospodarstwa wielorodzinnego - uznano wówczas za niecelowe, ze względu na to, że zarówno art. 23 Konstytucji RP jak i treść preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, preferowała gospodarstwa rodzinne, prowadzone przez rolników indywidualnych. Brak uzasadnionych podstaw do dokonania zmian w tym zakresie - z przyczyn wskazanych powyżej - jest wciąż aktualny - dodano.