Zmiana jest wymuszona koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów.

Więcej:

Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej - w Sejmie

Rządowy projekt, pozytywnie zaopiniowany przez komisje, trafił wczoraj pod obrady Sejmu.

W dyskusji posłowie potwierdzali potrzebę wprowadzenia uregulowania, które wprowadza listę nieuczciwych praktyk.

- W tejże dyrektywie, już transponowanej w części do polskiego systemu, zostały ujęte nowe definicje produktów rolnych, jeżeli chodzi o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce, będące przedmiotem produkcji rolników. Zostali na nowo określeni także nabywcy, mówimy o przedsiębiorcach, ale także o organach publicznych, które podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych. Zostało zdefiniowanych 17 nieuczciwych praktyk, w tym 11 określono jako bezwzględnie zakazane, 6 – jako dozwolone, jeżeli zostały ujęte w przestrzeni umowy pomiędzy nabywcą a dostawcą. Chcielibyśmy powiedzieć, że ta ustawa będzie niezwykle ważna, pod warunkiem że będzie miała charakter praktyczny, że faktycznie pomoże wszystkim tym, którzy przegrywają w nierównej rywalizacji, jeżeli chodzi o kwestie terminów płatności i w wyniku szeregu złych praktyk, które utarło się stosować pomiędzy największymi odbiorcami a dostawcami – mówił poseł Piotr Borys, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, zgłosił jedną poprawkę i zapowiedział poparcie projektu i monitorowanie jego wdrażania.

Więcej poprawek zgłosił poseł Mirosław Maliszewski, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Poprawki mają sprawić, „że ta ustawa będzie bardziej życiowa i będzie bardziej efektywna w swoim zastosowaniu”.

Ustosunkowując się do uwag posłów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapowiedział działania UOKiK:

- Utworzona została komórka w UOKiK-u, która jest dedykowana działaniom w zakresie przewagi kontraktowej. Prezes podejmuje odpowiednie działania mające na celu zapewnienie stosownych zasobów kadrowych do realizacji swoich kompetencji i działania w tym zakresie są przez urząd wykonywane.

Odpowiadając na pytanie "jakie ministerstwo planuje programy i projekty celem zabezpieczenia rolników w przypadku dostarczania produktów w przyszłości", wiceminister zapowiedział:

- Proponujemy, aby w krajowym programie odbudowy były zaprojektowane przede wszystkim środki, tj. ponad 1 mld euro. Będą interwencje skierowane do podmiotów łańcucha żywnościowego, sektora rolno-spożywczego, w tym do rolników. Ten 1 mld euro, ogólnie rzecz ujmując, zostanie przeznaczony na przetwórstwo, na centra dystrybucyjno-logistyczne, redystrybucję żywności, tworzenie miejsc dla bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Obecnie jesteśmy w trakcie konsultowania i tworzenia szczegółowych elementów w tym zakresie i rozmawiamy o tym z reprezentantami sektora.

Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na dzisiejszym posiedzeniu postanowiły rekomendować Sejmowi przyjęcie części z nich.