Projekt, który trafił do Sejmu 7 grudnia, został uchwalony 16 grudnia, Senat nie wniósł poprawek i ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

Ustawa umożliwi wycinkę drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych,  prowadzoną na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego - bez występowania o zgodę do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Ponadto daje samorządom większe prawa co do rezygnacji z wydawania zezwoleń na wycinkę i określania opłat za wycięcie drzew.

Więcej o projekcie: Kiedy i ile za wycięcie drzewa? 

Ustawa w załączniku.