Celem państwa jest stworzenie instytucji, które zapewnią skuteczną i realną pomoc klientom podmiotów rynku finansowego, a nie będą istniały dla samego istnienia – tak wiceminister finansów Piotr Patkowski przekonywał wczoraj posłów do przyjęcia rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.

Jak zapewniał wiceminister, rząd zmierza do tego, aby konsument mógł uzyskać pomoc szybką i skuteczną – a dotychczasowy urząd rzecznika finansowego w tym nie  pomagał. Jak podkreślał wiceminister, po planowanej zmianie nadal „ochronie podlegają nie tylko osoby fizyczne będące konsumentami, ale także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także rolnicy prowadzący tzw. rolniczą działalność gospodarczą”.

Argumenty te nie przekonały wielu posłów.

- Argumenty pana ministra nie przekonują do głosowania za tym rozwiązaniem ani do skierowania tego do komisji finansów. I, panie ministrze, na Boga, pan mówi o przedmiocie działalności jednoosobowa działalność gospodarcza i rolnicy. Przecież to są osoby fizyczne – oponowała poseł Krystyna Skowrońska i dodała: - Robicie skok na kasę i zwalniacie ludzi. Nie poprawiacie sytuacji klientów.

Wiceminister tak przedstawiał zalety nowego rozwiązania:

- Tak jak do tej pory rzecznik finansowy, tak w tym momencie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przejmuje te kompetencje, będzie miał dokładnie jeden do jednego kompetencje takie, jakie miał rzecznik finansowy, czyli rozpatrywanie skarg klientów na nieuwzględnienie reklamacji przez podmioty rynku kapitału – mówił Piotr Patkowski. - Po drugie, prezes UOKiK-u będzie miał możliwość występowania do sądu z pozwem na rzecz klientów, których interesy zostały naruszone. UOKiK zyska także kompetencje do tego, aby móc rozpatrywać spory pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego w tzw. systemie ADR, czyli pozasądowym rozpatrywaniem sporów. Wreszcie UOKiK przejmie kompetencje zarządzania Funduszem Edukacji Finansowej, który w tym momencie z jednej strony poprzez niedoskonałe przepisy, ale z drugiej strony poprzez obecną postawę rzecznika finansowego leży martwy, te środki są niewykorzystane, a edukacja finansowa jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby zapobiegać powstawaniu nierównowagi na rynkach.

Posłowie w większości krytycznie odnieśli się do projektu, zgłoszono wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Wiceminister apelował, aby „dać mu szansę” i skierować do dalszych prac w komisji. Głosowanie w bloku głosowań.