Zdaniem dr. Marka Stańki, adwokata z Katowic, dochodzi do dyskryminacji osób prowadzących działalność gospodarczą. Praca w gospodarstwie rolnym jest wliczana do okresu zaliczanego do ustalenia uprawnień pracowniczych, np. wymiaru urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, dodatku za wieloletnią pracę. Nie można natomiast wliczyć do czasu zatrudnienia okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

- Kuriozalne jest stanowisko ministra pracy, który w odpowiedzi na interpelację poselską konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko – napisał w „Rzeczpospolitej” Marek Stańko – że działalność rolnicza jest tak specyficzna, iż może być zaliczana do pracowniczego stażu pracy, a działalność gospodarcza nie ma z uprawnieniami pracowniczymi nic wspólnego.