Projektodawcy proponują powrócić do poprzednich rozwiązań dotyczących wieku emerytalnego dla rolników, obowiązujących do 2017 roku. Zgodnie z projektem rolnik będzie miał możliwość przejścia na emeryturę po ukończeniu odpowiednio 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn, gdy przez 30 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W uzasadnieniu podano: „Politycy partii rządzącej podnosząc wiek emerytalny rolnikom złamali swoje obietnice wyborcze, wystąpili ponadto przeciw prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który opowiadał się za utrzymaniem wcześniejszych emerytur rolniczych. Środowisko rolników z niedowierzaniem przyjęło podwyższenie wieku emerytalnego, który z dnia na dzień został wydłużony o 5 lat. Rolnicy bez wcześniejszych informacji, dowiadują się w KRUS, że nie będą mogli w oczekiwanym przez nich terminie przejść na emeryturę”.

W uzasadnieniu krytycznie odniesiono się też do wcześniejszych odpowiedzi rządu na ten temat, publikowanych także na naszych łamach:

Podano: „Projektodawcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w którym rząd stwierdza, że: <Powrót do obowiązującego przed 2013 r.  wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez rolników … po dniu 31 grudnia 2017 r.>”

Przewidywane skutki dla budżetu państwa począwszy od 2020 r. wyniosą ok. 660 mln zł.

Dodajmy, że ten sam klub zgłosił projekt, który "dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat".