O tym, od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do nawozów pisaliśmy m.in. tu:

Jak wiadomo, aby móc ubiegać się o dopłaty do nawozów, rolnicy powinni dołączyć do składanych wniosków faktury lub paragony, czyli dokumenty potwierdzające zakup tychże nawozów. Ale nie wszyscy je zachowali. Co w tej sytuacji?

Jak pisaliśmy, ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano informację o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

Oferta Credit Agricole dla rolników

Rolnicy jednak nadal mieli wątpliwości co do powyższych zapisów, wynikających z informacji resortu rolnictwa.

Spieszymy więc z wyjaśnieniem.

Jak poinformowała redakcję farmer.pl Agnieszka Grzybowska, Naczelnik Wydziału ds. Mediów w Biurze Prasowym ARiMR: rolnik może nie mieć faktur lub paragonów za zakup nawozów w okresie 1.09.2020 r. – 16.05.2021 r. Natomiast musi posiadać faktury, kopie faktur, ich duplikaty, paragony czy inne dokumenty księgowe za nawozy zakupione w okresie 1.09.2021 r. – 16.05.2022 r.