- To nie jest nic nowego, dlatego że od samego początku... przypomnę, że jak rozpoczynałem pełnienie funkcji ministra, przygotowaliśmy program działań na całą kadencję. Ten program jest na stronie internetowej – mówił minister Krzysztof Jurgiel podczas wczorajszej konferencji prasowej. Jak dodał, w ramach tego programu jest przewidziany „Pakt dla obszarów wiejskich”. - Od tego czasu realizujemy szereg zadań wynikających z tego naszego programu, ale jednocześnie, w świetle tego, że powstała „Strategia odpowiedzialnego rozwoju”, która zmienia zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce – to znaczy odstąpiono od tego systemu, gdzie wspierano tylko duże miasta, aglomeracje, metropolie, przechodząc na rozwój zrównoważony całego kraju – i ta „Strategia odpowiedzialnego rozwoju”... uwzględniono postulaty czy wnioski ministra.... I tam zapisaliśmy 21 chyba projektów flagowych. Następny jakby etap to jest dziewięć strategii sektorowych. Te strategie są na ukończeniu. W czwartek będzie prezentowana nasza strategia, strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ona jest oparta na czterech filarach. Pierwszy filar: opłacalność produkcji. Drugi filar – jakość życia na obszarach wiejskich, trzeci – pozarolnicze miejsca pracy i sprawna administracja.

Ów czwarty filar ma dotyczyć instytucji związanych z obrotem ziemią i kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

- Biorąc to pod uwagę, że od samego początku rząd stwierdził, i to wynika z dokumentów, że odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich bierze cały rząd, więc pracujemy nad tym dokumentem. Premier nazywa to „Rolnik plus”, wstępnie myśmy to nazywali „Pakt dla obszarów wiejskich”, nazwa zostanie oczywiście ustalona przez pana premiera czy przez rząd, bo to będzie dokument rządowy. Tam będą wszystkie inicjatywy, które są dotąd realizowane na obszarach wiejskich i wynikające ze strategii sektorowych, dlatego to może trochę się przesuwa w czasie, ale chcemy, żeby to był dokument odpowiedzialny, jeśli realizowane są inicjatywy na rzecz wsi, na rzecz pomocy socjalnej przez resort polityki społecznej – to wszystko już musi być wpisane, jaka kwota na dany temat będzie przeznaczona. I zakładam, że jeśli te strategie będą teraz przyjęte - bo jest cykl tych spotkań, które prowadzi pan minister Kwieciński – to ten dokument będzie ukończony i przedstawiony rządowi i panu premierowi.

Jak mówił minister, dokument będzie zawierał wszystkie inicjatywy, chociażby inicjatywa przygotowana przez sektor wołowiny będzie tam zamieszczona z podaniem przybliżonych kosztów finansowania.

Więcej o inicjatywie: Resort rolnictwa będzie wdrażać strategię dla rozwoju rynku wołowiny

- Tak że tutaj nic się nie dzieje, pan premier poinformował już o tym, ale o tym dawno wie, to wynika z prac programowych rządu i z naszego programu działania – zakończył minister wypowiedź na ten temat.

Minister nie określił, kiedy będzie przedstawiony program dla wsi – najpierw musi być przyjęty program sektorowy, to pierwszy etap. Dziś nie można podać innej daty.

Wcześniej zapowiadano, że "Pakt dla obszarów wiejskich", czyli strategia dotycząca rozwoju wsi i rolnictwa, dokument będący elementem realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale.

Więcej: Jurgiel: Resort rolnictwa przyjął priorytety na kolejne dwa lata

Więcej o obecnych planach ministerstwa i rządu:

 Jurgiel: Stawiamy na wzrost dochodów rolników

Premier zapowiada: Rolnicy więcej zarobią na sprzedaży produktów