PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Rolnik sprzeda żywność do sklepów i restauracji - jeśli pozwoli się mu ją wytworzyć

Rolnik sprzeda żywność do sklepów i restauracji - jeśli pozwoli się mu ją wytworzyć fot. Pixabay

Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Zakłada on, że „podmioty prowadzące rolniczy handel, dystrybucję otrzymają możliwość korzystania z nowego kanału dystrybucji wytworzonej żywności i dotarcia do większej grupy konsumentów poprzez zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego zlokalizowanego na obszarze tego samego województwa” – jak to określił poseł Kazimierz Gwiazdowski, rekomendując posłom przyjęcie projektu.

- Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chcę podziękować za tę ustawę i chcę prosić, żeby przedstawiano właśnie tego typu ustawy, żeby nie było tak, jak do tej pory: oszukiwano nas, że Unia nie pozwala…  - tak poseł Robert Telus dziękował ministrowi Ardanowskiemu za przygotowanie tego projektu. - Tu, w naszym kraju, w Polsce my decydujemy o naszych sprawach, my decydujemy o polskim rolnictwie. Za tę ustawę chcemy, panie ministrze, podziękować i prosić, żeby było więcej takich ustaw, które będą pomagać polskiemu rolnikowi, które będą wspierać polskiego rolnika.

Dalej było jak zwykle.

- Co do tego, że ustawa idzie w dobrym kierunku, zmiany ustawy idą w dobrym kierunku, klub Platformy Obywatelskiej się zgadza - zastrzegł poseł Artur Dunin. - Tylko proszę nie mówić, że to jest wasz nowatorski projekt…ponieważ ten projekt powstał za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, co sami nawet piszecie. Podwyższacie kwotę – bo to jest najważniejsze, tylko szkoda, że tak późno – do 40 tys. zł rocznie.

Poseł zwrócił uwagę na proponowany zapis, który głosi: „Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oznakowania miejsca zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, mając na względzie zapewnienie informacji o żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego i podmiotach prowadzących ten handel oraz ochronę zdrowia publicznego”.

I pytał: - Czy to rozporządzenie, które jest tak istotne dla tych zmian, jest uzgodnione z ministrem zdrowia? Czy znowu będziemy czekać, czy polski rolnik znowu będzie czekał, a panowie ministrowie będziecie kolejne lata się dogadywać i nic z tego nie wyjdzie? Panie ministrze, proszę odpowiedzieć, na jakim etapie są rozmowy oraz czy i kiedy będzie to rozporządzenie.

Ale odpowiedział nie minister, ale poseł Telus.

- Ustawa o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych i nieprzetworzonych do 20 tys. była wprowadzona za ministra Jurgiela – 2 lata temu – podkreślił. - Wcześniej ustawa pozwalała na sprzedaż produktów nieprzetworzonych, a nam wmawialiście, okłamywaliście nas, że na przetworzone Unia nam nie pozwala.

Poseł Norbert Kaczmarczyk, Klub Poselski Kukiz’15, wytłumaczył, że toczony spór jest bez znaczenia:

-  Wymagania przy tej ustawie są takie jak w przypadku produkcji w zakładzie spożywczym. Jeżeli chodzi o wymogi, jeżeli chodzi o kontrole, to rolnicy nie będą w stanie spełnić tych warunków, i już piszą: Nie będziemy się rejestrować w ramach rolniczego handlu detalicznego, będziemy z tego rezygnować, bo nie ma to żadnego sensu. Jeżeli ja nie mam termometru w lodówce i przyjeżdżają mi urzędnicy i mówią, że nie przejdzie protokół, to po co ja mam to robić, po co ja mam prowadzić tę sprzedaż, po co ja mam prowadzić ten biznes? Clou tego wszystkiego to jest praktyka. Skoro my będziemy tutaj się kłócić tylko o to, kto wprowadził sprzedaż bezpośrednią, a kto jej nie wprowadził, to nic z tego nie będzie. Jeżeli termometr w lodówce jest problemem, jeżeli to wszystko jest problemem dla rolników i jeżeli będą oni obciążani tymi różnymi rzeczami, tymi kontrolami, tą niechęcią w stosunku do nich, to sprzedaż bezpośrednia w Polsce nigdy nie zafunkcjonuje, nie będzie jej nigdy, będzie tylko mitem, który będzie wił się nad tym Sejmem, nad tą Izbą. 3 lata temu byłem gorącym zwolennikiem sprzedaży bezpośredniej. I powiem państwu, że ja tę ideę sprzedaży dopiero wtedy zrozumiałem, kiedy zacząłem się zagłębiać w rozmowy rolnicze we wszystkich branżach. To nie jest takie proste, jak się wydaje, uruchomienie sprzedaży bezpośredniej. To jest kwestia fundamentalna, żeby stworzyć takie prawodawstwo, żeby ta sprzedaż mogła zafunkcjonować.

Poseł mówił, że  „trzeba fundamenty zmienić”:

- Jeżeli na pierwszym miejscu byłoby to, co polskie, a kiedy tego brakuje, dopiero importujemy, to wtedy możemy mówić o jakiejś sprzedaży bezpośredniej. Jeżeli na rynku ukraińskim stosuje się inne środki ochrony roślin, niedostosowane do norm unijnych, to to wykańcza polskich rolników. I tak jest w przypadku producentów kukurydzy. Producenci kukurydzy na pewno solidaryzują się z producentami buraków cukrowych. Zamknięto w Polsce cukrownie, choćby Cukrownię Łubna w Kazimierzy Wielkiej, a to moje rodzinne strony. Dzisiaj już nie ma limitów cukrowych, ale trzeba było wynieść stamtąd cały sprzęt. Dzisiaj tam są dwa sklepy. I co z tymi sklepami? Nie da się uruchomić tam od nowa produkcji. I nie będziemy już trzecim eksporterem cukru na świecie, trzecim producentem, tak jak uczyłem się jeszcze w szkole podstawowej. Nigdy już nie będziemy, ludzie wyjechali. Zniszczony został rynek tytoniowy. Nie można mówić o zdrowiu, jeżeli sprowadza się tytoń z Francji. Dlaczego francuski tytoń w Polsce nie szkodzi, jego produkcja mechaniczna nie szkodzi? Polski tytoń ma być produkowany ręcznie, jak 40 lat temu, natomiast tytoń francuski nie musi. Wykończono polski przemysł tytoniowy, sprzedano zagranicznym firmom, i dzisiaj nie ma tego przemysłu, nie ma wpływu miliardów do budżetu państwa. Przepakowywanie – przyjeżdżający towar z zagranicy przepakowywany jest i opatrywany polskimi metkami. Często jest tak, że nie można sprzedać towaru w lokalnych skupach, a nierzadko, jak widzę, niektóre skupy prowadzą tylko działalność przepakowywania. O co tu chodzi? Gdzie ktoś ma nad tym kontrolę?

Poseł wskazał, że zagrożone może być bezpieczeństwo żywnościowe Polski:

-  Drodzy państwo, my pół kraju niedługo sprzedamy, bo ktoś nam zagrozi z Zachodu, wykończą naszych rolników i nam żywności do kraju nie przywiozą. Ja nie straszę głodem, ale, drodzy państwo, może tak być, że po prostu ta żywność kiedyś nie przyjedzie do tych supermarketów zagranicznych. Brak konkretnej sieci dystrybucji. Jak mamy sprzedawać bezpośrednio, skoro, z jednej strony, nie sprzedajemy najpierw tego, co polskie, a, z drugiej strony, nie mamy żadnej sieci dystrybucji, takiej konkretnej, z prawdziwego zdarzenia, gdzie moglibyśmy w jakiś sposób prowadzić sprzedaż polskich towarów? Brak przetwórstwa.

Poseł Ewa Lieder, klub Nowoczesna, mówiła, że Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna będą miały więcej pracy wynikającej ze sprawowania kontroli nad rolniczym handlem detalicznym i powinny dostać na to więcej pieniędzy.

- Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła uwagę na pewne nieścisłości związane z proponowanymi regulacjami w kontekście sprzedaży produktów rolnych w sklepach oraz na targach. Dotyczy to braku daty przydatności do spożycia, którą ustala się na podstawie drogich badań przechowalniczych, braku gwarancji zapewnienia specjalnych warunków techniczno-sanitarnych i temperaturowych przy produkcji, a także możliwości obrotu żywnością niewiadomego pochodzenia. To również trzeba mieć na uwadze przy tworzeniu prawa ułatwiającego rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych – wskazała poseł i oceniła, że proponowane zmiany to krok milowy, choć „daleko jeszcze do ideału i wiele zmian trzeba jeszcze wprowadzić. Jest to mała zmiana, która miała przed wyborami sprawić wrażenie, że PiS coś robi dla rolników, czyli zwykły populizm, jednak z perspektywy wielu rolników wnosi ona niewiele”.

Do wypowiedzi posłów i zadanych pytań ustosunkował się wiceminister Szymon Giżyński. Uznał, że nie ma potrzeby uzgadnianie sposobu oznakowania miejsca sprzedaży: „nie ma najmniejszej potrzeby, żeby do takiego porozumienia dochodziło w trybie uzgodnień. To jest element przy tej ustawie na rozpoczęcie jej działania całkowicie niepotrzebny”.

Niepotrzebne jest też  wyeliminowanie „zagrożenia dla zdrowia konsumentów przy sprzedaży w ramach rolniczego handlu hurtowego surowych wyrobów mięsnych”, o które pytał jeden z posłów PO.

- Producent jest odpowiedzialny za to, co oferuje, i w odniesieniu do szczegółowych, obowiązujących weterynaryjnych i innych przepisów, które stosują służby w kontrolach, a których przestrzegania też wymagają. Tak że tutaj jest to całkowicie jasne, jeśli chodzi o poziom, a zagadnienia i sprawa też nie ulegają najmniejszej wątpliwości - stwierdził wiceminister. Jak zastrzegł, żadnych dodatkowych kosztów wynikających z większych zadań inspekcji nie będzie. Potwierdził, że zwolnienie podatkowe będzie w ramach de minimis:

- W odniesieniu do przetwórstwa, czyli do działalności pozarolniczej, pomoc będzie w formule de minimis w ciągu 3 lat do wysokości 200 tys. euro.

Odpowiadając na pytanie posła Jarosława Sachajki, który wskazał, że nie ma przepisów, które mówią, jak ma wyglądać chociażby kontrola Inspekcji Weterynaryjnej – a wielu rolników chce zrezygnować z rolniczego handlu detalicznego po takich kontrolach – wiceminister stwierdził:

- Oczywiście inspekcja posługuje się przepisami ogólnymi, ale na użytek zaistniałych sytuacji, jeżeli będzie potrzeba większej świadomości, prawda, podproducentów, czy też potrzeba dostosowania produkcji do rzeczywistych wymogów, natychmiast w przypadku stwierdzonych niejasności będzie wydana instrukcja Inspekcji Weterynaryjnej pod kontrolą ministerstwa. Taki dokument i takie dyrektywy natychmiast się ukażą. Nie wywołujemy wilka z lasu, natomiast będzie tutaj elastyczna reakcja na sytuacje, myślę, że niekonfliktowe, tylko ewentualnie uzupełniające i asekurujące to dobro, które z intencji i zapisów ustawowych płynie.

Zauważmy, że z dobra i intencji dotychczasowych przepisów skorzystało po trzech latach rządu PiS ok. 2 tys. rolników, rejestrujących prowadzenie handlu detalicznego.

Głosowanie nad zmianami w bloku głosowań obecnego posiedzenia Sejmu.

Więcej: Rolnik sprzeda żywność

Ułatwienia dla MOL nie są zagrożeniem dla konsumentówPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • ENDRIU 2018-11-10 20:26:58
  ROLNICY NIE CZYTAJA USTAW I DZIAŁANIA RZĄDU I DLA TEGO GŁOSUJĄ NA PIS I PSL A ONI ZNISZCZYLI CAŁY PRZEMYSŁ
 • Piter 2018-11-09 08:07:53
  a zapominają wszyscy (albo nie chcą chwilowo pamiętać) o wymogach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
  z których jasno wynika, że każdy taki rolnik będzie musiał robić badań za kilkaset złotych miesięcznie pod rygorem kary administracyjnej
  ale teraz o tym nie mówią, tylko przypomną sobie za rok za dwa za trzy, jak będzie już dużo rolników, z których będzie można taką karę skroić, żeby budżecik zasilić
  • inspektor wet 2018-11-09 08:37:22
   Dokładnie. Prawo krajowe odnośnie RHD kompletnie nie gra z prawem unijnym. Badania właścicielskie o których piszesz dotyczą produktów przetworzonych np wędlin, przetwórstwa mlecznego czy rybnego. Moze nie miesięcznie ale raz w roku kilkaset złotych trzeba będzie zapłacić. Nie mówiąc o HACCP czy GMP/GHP których nikt nie ma, a które są wymagane. Biorąc pod uwagę poziom rolników będzie masakra. Do tej pory musimy za nich pisać wnioski, projekty technologiczne i rejestry bo są niegramotni i nie potrafią. Nie mam zamiaru pisać za nich HACCP.
 • Biała 2018-11-08 20:52:01
  Jednym słowem ciąg dalszy kontroli inspekcji weterynaryjnej.
  Nie zapomnimy podziękować ministrowi w przyszłym roku.
  • Bosak 2018-11-08 21:30:28
   @Biała jak zwykle dalej agituje. "Nie zapomnimy" to już pisze jak by za wielu pisała.
   • inspektor wet 2018-11-09 08:51:16
    Bo to płatny hejter Proniemieckiej Organizacji. Nie, żebym popierał Populistów i Socjalistów, czy Posady Swoim Ludziom.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.204.191.0
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.