Hodowcy zwierząt a dopłaty do zbóż

"Każdy rolnik, który sprzeda hodowcy drobiu, czy hodowcy trzody chlewnej, czy innemu hodowcy zboże, ma również dopłatę do zboża, którą ogłosiliśmy" - mówił 8 maja br. na konferencji prasowej Robert Telus, minister rolnictwa.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła jednak wówczas uwagę, że chyba nie do końca tak jest:

Dlatego redakcja farmer.pl zwróciła się z prośbą do resortu rolnictwa o jednoznaczną interpretację: czy rolnicy, którzy sprzedadzą zboże hodowcy zwierząt otrzymają dopłaty do zbóż ogłoszone przez ministra rolnictwa?

Resort rolnictwa wyjaśnia

- MRiRW uprzejmie informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych:

  • którzy sprzedali pszenicę, grykę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r.

  • którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub gryki podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

- informuje Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

Ważny wyjątek!

Radca resortu rolnictwa podkreślił przy tym w odpowiedzi udzielonej redakcji farmer.pl, że powyższej pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży tego rodzaju zbóż, które zostały przez ten podmiot zakupione.

Jest to więc też odpowiedź na pytanie rolnika skierowane w ostatnim czasie do redakcji farmer.pl. Pan Michał napisał:

"Jako rolnik uprawiający 60 ha zbóż i prowadzący hodowle zwierzęcą, w okresie żniw 2022 oraz na przełomie roku 22/23 kupowałem zboże dla swojej trzody. W międzyczasie z powodu dobrej koniunktury na warchlaki zaprzestałem tuczu, sprzedając sztuki 30 kg. Z tego powodu zostało mi sporo zboża, które aktualnie chciałbym sprzedać i czy w takim razie to wyrównanie cen będzie mi przysługiwać? Czy jako że w grudniu zakupiłem np. jęczmień to teraz nie mogę go sprzedać z tą rekompensatą? Oczywiście w odniesieniu tylko do moich hektarów z wniosku o dopłaty obszarowe."

Panie Michale - biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź resortu rolnictwa - nie otrzyma Pan dopłaty do zboża, które chciałby Pan teraz sprzedać, a które de facto zakupił Pan wcześniej na potrzeby produkcji zwierzęcej.