Już w czwartek 26 marca mieliśmy wątpliwości: w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidziano: "Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r."

Czy oznacza to, że tym osobom składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Czy te 3 miesiące liczą się do okresu ubezpieczenia wymaganego do uzyskania emerytury?

Pytania trafiły do MRiRW i KRUS – odpowiedzi dotąd nie ma.

Zakładając, że rolnik jest traktowany jak przedsiębiorca, poinformowaliśmy, że osobom zwolnionym z opłacania składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej: Rolnicy będą zwolnieni z opłacania KRUS za II kwartał

Ustawa jest bardzo gruba i wszystkich sposobów pomocy nie jestem w tej chwili w stanie wymienić – mówił tymczasem w jednym z wywiadów, udzielonym jeszcze w piątek 27 marca, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, zapowiadając na „początek tygodnia” zrobienie wyciągu z ustawy antykryzysowej, określającego, z których działań rolnicy będą mogli skorzystać i z jakimi procedurami działania te będą uruchamiane. Minister zapewnił też, że ulgi i pomoc dla rolników będą identyczne, jak dla przedsiębiorców.

Szczegółów dotąd nie ma. W środę to już środek tygodnia, więc może jutro?...

Nie wiadomo też nic na temat zapowiadanej „prolongaty” czynszów dzierżawnych, należnych KOWR – minister w wywiadzie podkreślał konieczność posiadania środków przez KOWR. Wśród wielu planowanych wydatków minister mówił o potrzebie wykupienia portu zbożowego i uruchomienia grupy spożywczej, na co są potrzebne pieniądze. „Korzystasz z cudzego majątku, zarabiasz, pracujesz na nim, to również musisz płacić czynsze” – mówił minister do dzierżawców. „Koronawirus nie tłumaczy wszystkiego, my nie zmieniamy polityki rolnej tylko dlatego, że jesteśmy w ciężkim nieszczęściu jako świat - już nie tylko Polska, ale świat – związanym z koronawirusem” - dodał.

Jeśli chodzi o ulgi w spłacie kredytów, minister nie odpowiedział na pytanie  tego dotyczące. Jak stwierdził, ustawa antykryzysowa jest wciąż poprawiana, a i nie wszystko jest w niej zawarte. Ulgi kredytowe (a mowa też o kredytach preferencyjnych z dopłatami ARiMR) wymagają jeszcze pracy – z kontekstu wynikało, że kilkutygodniowej.

Jedno wiadomo – nawet jeśli ustawa będzie poprawiona w Senacie, to i tak dotyczy pomocy dla przedsiębiorców. Przełożenie na sytuację rolników nie jest ani automatyczne, ani proste.

Czy nastąpi? Czy przyniesie nadzieję rolnikom?

 

Z ostatniej chwili - godz. 14,20.

Sejm poprawił ustawę, zapis w wersji przekazanej do Senatu jest już jednoznaczny: "Art. 31zz. 1. Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego."

Zatem przełożenie na sytuację rolników nie jest już - przynajmniej co do składki na KRUS - potrzebne.