Zapowiadany od dawna projekt zmian został wprawdzie przyjęty przez Radę Ministrów, ale nie trafił do konsultacji społecznych.

Zdaniem KRIR problem można natomiast rozwiązać od ręki, skreślając zapis określający w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników definicję osoby podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu. „Powyższa sytuacja prawna, zdaniem samorządu rolniczego, może zostać zmieniona  przez skreślenie punktu 13 w artykule 6 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.  Biorąc powyższe pod uwagę, 23 maja 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra o  udzielenie informacji i przekazanie ww. projektu zmiany ustawy rozwiązującej ten  ważny problem, bez konieczności zmiany całego systemu ubezpieczenia  społecznego rolników” – informuje KRIR.