„Małopolska Izba Rolnicza oddział terenowy w Nowym Sączu i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska prowadzą obecnie konsultacje w gospodarstwach rolnych na temat poszerzenia możliwości związanych ze sprzedażą produktów ekologicznych pochodzących wprost z gospodarstwa np. poprzez sprzedaż internetową”  – napisał w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Rolnictwa poseł Marian Cycoń.

Poseł przypomniał, że aktualnie obowiązujące przepisy ograniczają możliwości sprzedaży, nakładając na rolników prowadzących małe i średnie gospodarstwa indywidualne takie uwarunkowania sprzedaży, jakie obowiązują np. w przypadku dużych mleczarni czy dużych plantatorów. „Pomysłodawcy konsultacji chcieliby, aby przepisy prawne w tym zakresie uchwalono na poziomie porównywalnym z poziomem przepisów dotyczących omawianych spraw obowiązujących w Austrii bądź w Niemczech – stwierdził poseł. - W krajach tych ekologiczne produkty typu: jaja, ser, mleko itp. można z łatwością zamówić za pomocą Internetu i następnie produkty te kurier dostarcza na wskazane miejsce.”

Dlatego pytał, jak minister zapatruje się na propozycję dostosowania przepisów prawnych do otwarcia możliwości szerszej, chociażby internetowej, sprzedaży produktów ekologicznych pochodzących z indywidualnych gospodarstwa rolnych?

Odpowiadając, wiceminister Tadeusz Nalewajk stwierdził: „w mojej ocenie obecne rozwiązania prawne są wystarczające. Polscy rolnicy, w tym prowadzący małe i średnie gospodarstwa rolne, mogą korzystać lub już korzystają z możliwości, które dają ww. przepisy krajowe. Ustanowione w nich wymogi wpisują się w strategię wspierania produkcji żywności na poziomie lokalnym oraz wprowadzania ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając jednocześnie zachowanie standardów gwarantujących bezpieczeństwo produkowanej żywności. Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności nie zawierają przy tym zakazu sprzedaży żywności przez Internet. Każdy podmiot, który posiada uprawnienia do produkcji i sprzedaży żywności, może również prowadzić tego rodzaju formę sprzedaży, o ile spełnione zostaną wymagania nałożone na proces produkcji i wprowadzania na rynek wynikające z innych przepisów.”