Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej – z uwagi na brak możliwości przewozu ładunków zbożowych (pasz) na terytorium Polski przez kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo – wystosowało do strony polskiej wniosek o włączenie ww. przejścia do wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych.

Jak informuje strona rosyjska, potencjalny wolumen przewozów ładunków zbożowych (pasz) przez ww. przejście graniczne miałby wynieść 600 tys. ton w skali roku.

Biorąc pod uwagę interesy polskiego sektora rolno-spożywczego, Wydział Współpracy Międzynarodowej Departamentu Wsparcia Eksportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwrócił się do funkcjonujących w kraju organizacji zbożowych z prośbą o opinię w tej sprawie.

Czy powinniśmy się na to zgodzić? Podzielcie się Państwo swoją opinią na ten temat.