„Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

1)            na papierosy – 312,00 zł za każde 1 000 sztuk;

2)            na tytoń do palenia – 208,00 zł za każdy kilogram” – podano w projekcie.

Jak podano w uzasadnieniu, proponuje się zwiększyć obciążenie podatkowe na tytoń do palenia („mając na uwadze szeroko pojęte względy społeczne, a zwłaszcza zdrowotne”) tak, aby łączne opodatkowanie akcyzą tej grupy wyrobów tytoniowych stanowiło 2/3 łącznego opodatkowania akcyzą papierosów. „Doprowadzenie do relacji na poziomie 2/3 w opodatkowaniu między tytoniem do palenia a papierosami wymagałoby podwyższenia  w 2012 r. łącznej akcyzy na tytoń do palenia o 6,6  proc, przy założeniu przyjęcia na 2012 r. ŚWC (średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji) na ten wyrób na poziomie ceny za I półrocze 2011 r., tj. w wysokości 327,00 zł/kg.

Przy takim założeniu, proponuje się podwyższyć kwotową stawkę akcyzy na tytoń do palenia z poziomu 102,32 zł/kg do wysokości 115,86 zł/kg, przy niezmienionej stawce procentowej 31,41 proc.” – uzasadnia propozycję rząd.

Dla tytoniu do palenia podwyżka akcyzy na 2012 r. o 6,6 proc. spowoduje skutki budżetowe szacowane na ok. 24,8  mln zł dodatkowych wpływów budżetowych w skali roku, przy założeniu spadku sprzedaży o 3  proc. i braku podwyżek cen detalicznych ze strony producentów.