- KE nie przewiduje wyznaczania celów krajowych, ale będziemy zachęcać do tego, by państwa członkowskie same w swoich odrębnych, krajowych planach określiły zakładany procentowy wzrost rolnictwa ekologicznego. Cel 25% ekologicznych upraw to cel polityczny dla całej UE do 2030 r., ale będziemy bardzo mocno analizować poszczególne plany strategiczne pod tym kątem, czy rzeczywiście one przyczyniają się do osiągnięcia tego celu, a tym bardziej w krajach, gdzie jest bardzo niski rozwój tego typu upraw. Więc jeśli chodzi o polski Plan Strategiczny – to na pewno będzie jedna z kluczowych kwestii tego długiego dialogu, żeby ostatecznie ustalić taką jego treść, która uzyska akceptację KE – dodał Komisarz Wojciechowski.

- Na szczęście widzę tu bardzo dobrą wolę ze strony polskiego rządu i nie sądzę, żebyśmy mieli z tym jakąś trudność. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest przecież jednym z celów politycznych zapisanych w programie PiS – to jest dokładnie ten sam kierunek. Zielony Ład w rolnictwie to nie jest coś co przyszło z Brukseli do Polski. Bardzo wiele elementów rolniczego Zielonego Ładu poszło wręcz odwrotnie – z Polski do Brukseli. To tu się rodziły te idee: wsparcie dla małych gospodarstw rodzinnych, krótkie łańcuchy dostaw, rozwój gospodarstw ekologicznych, dobrostan zwierząt, słynna Krowa+. Tak więc klimat dla dobrego Planu Strategicznego dla rolnictwa ekologicznego w Polsce jest oczywistością w tej sytuacji – przyznał.

Celem dzisiejszej konferencji „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku” było przeprowadzenie debaty na temat produkcji żywności wysokiej jakości, łączącej najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie naturalnych substancji. Komisarz Wojciechowski zauważył, że rozwój rolnictwa ekologicznego był jednym z trzech zadań, jakie zostało przed nim postawione (obok dokończenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej i opracowania długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich). Reforma WPR jest kontynuowana i niedługo będzie finalizowana. A 24 marca Komisja Europejska przyjęła plan rozwoju rolnictwa ekologicznego.

- Chcemy rozwinąć bardzo silnie rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej, bo jesteśmy przekonani, że tą drogą powinien iść rozwój rolnictwa. Nie tylko ze względów środowiskowych, że rolnictwo ekologiczne jest zdecydowanie lepsze dla środowiska, dla zdrowia ludzi i dla dobrostanu zwierząt, ale to jest również szansa ekonomiczna dla rolnictwa europejskiego. Wielki wyścig na coraz większą intensywność produkcji, który trwa na świecie jest bardzo trudny dla rolnictwa europejskiego. W wyścigu na masowość i intensywność produkcji rolnictwo europejskie nie ma większych szans. Natomiast w wyścigu na jakość produkcji, w wyścigu na produkcję zdrowej i dobrej żywności, żywności produkowanej przy użyciu metod przyjaznych środowisku i klimatu, dobrostanu zwierząt, to jest ta droga, którą powinniśmy pójść – mówił w Senacie Janusz Wojciechowski.

Przekonywał także, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest wielką szansą dla małych gospodarstw.

- Te gospodarstwa mają szczególną szansę w produkcji ekologicznej, która często jest bardziej pracochłonna od produkcji konwencjonalnej. Dla gospodarstw rodzinnych jest to znakomita oferta, zwłaszcza, że na świecie obserwujemy ogromne zainteresowanie taką żywnością. Wzrost popytu na produkty ekologiczne znacznie wyprzedza popyt na produkty konwencjonalne – przekonywał J. Wojciechowski.

Podczas spotkania podkreślono, że gospodarstwa ekologiczne oraz takie, które są w konwersji będą mogły liczyć na odpowiednie finansowanie w najbliższym czasie. Na wsparcie będzie mogło także liczyć przetwórstwo ekologiczne. Pieniądze na ten cel nie będą pochodzić tylko ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, ale także np. Funduszu Odbudowy. Między innymi dzięki tego typu pomocy, ma się zwiększyć powierzchnia upraw ekologicznych we Wspólnocie.

Również obecny na konferencji w Senacie przedstawiciel ministerstwa rolnictwa podkreślił, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest celem priorytetowym priorytetem rządu.

- Europejski Zielony Ład i jego strategie składowe (Od pola do stołu, Bioróżnorodność) oraz Plan Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego KE są to dokumenty, które mają wspólny cel jakim jest rozwój sektora rolnictwa ekologicznego – powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Z ostatnich danych MRiRW wynika, że zatrzymana została tendencja spadkowa areału rolnictwa ekologicznego. W 2017 r. było to 495 tys. ha, a wstępne dane za 2020 r. mówią o 510 tys. ha. Spada natomiast cały czas liczba gospodarstw ekologicznych. W zeszłym roku było ich ok. 18,5 tys. wobec ponad 20 tys. w 2017 r.

- Jednocześnie następuje wzrost liczby podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne (1100 w 2020 r.). Znacząco wzrosła też liczba dostawców kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego. Spadkowi liczby gospodarstw towarzyszy jednak wzrost produkcji, wzrost wydajności, jednocześnie następuje też wzrost liczby podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne - poinformował Ryszard Bartosik.

 - W związku z polityką UE oraz analizą stanu sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce, ministerstwo rolnictwa przygotowało nowy ramowy plan działań dla żywności rolnictwa ekologicznego na lata 2021 - 2027. Będzie on realizowany poprzez różne działania i projekty  - stwierdził wiceminister rolnictwa.

Jest na przykład przygotowany projekt nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym. Zawiera on mechanizmy wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach oraz dopłat do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin. 

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy odpowiednimi instytucjami, dzięki któremu wspólnie opracowane będą rozwiązania informatyczne, które obniżą obciążenia związane z systemem kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Zarezerwowano środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł na informowanie społeczeństwa o produkcji ekologicznej. 

W całym kraju przygotowywana jest sieć ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych. 

Konsultowany jest nowy Plan Strategiczny dla WPR. Przewidziane jest w nim wsparcie dla rolników ekologicznych w szeregu projektowanych inwestycjach.

Trwają prace nad kształtem przyszłego wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego. Będzie ono dotyczyło nadal zarówno utrzymania praktyk rolnictwa ekologicznego jak również okresu konwersji. 

Ponownie zostaną podniesione stawki płatności. Szacuje się, że będą one na poziomie od 1250 do 3000 zł za ha, w zależności od grupy upraw - podał w Senacie Ryszard Bartosik.