Dziś ma być podana informacja o dalszych pracach Sejmu – przypomnijmy, że na rozpatrzenie czekają poprawki Senatu do ustawy budżetowej.

Sejm przyjął ją 14 lutego, a Senat rozpatrzył 27 lutego. Ponieważ wniósł poprawki, teraz rozpatrzy je Sejm.

Ministerstwo Rolnictwa uważało, że przyjęcie ustawy budżetowej umożliwi wznowienie pomocy po suszy i wypłatę dopłat do nasion, należnych za ubiegły rok.

Więcej: Pomoc po suszy powinna być udzielana niezależnie od tego, czy Sejm przyjął budżet na 2020 rok

Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa wróciło do pracy nad rozporządzeniem dotyczącym składania sprawozdań o pomocy de minimis.

Czyżby podjęcie prac nad tym rozporządzeniem oznaczało wznowienie pomocy de minimis?

Pod wpływem konsultacji społecznych Ministerstwo Rolnictwa postanowiło wydłużyć do 7 dni - z 3 dni planowanych wcześniej – termin na złożenie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

Zmiany w sprawozdawczości de minimis zamierzano wprowadzić już w lipcu ubiegłego roku.

Więcej: De minimis w rolnictwie będą pod szybszą kontrolą

Obecnie podmioty udzielające pomocy mają 20 dni na złożenie sprawozdania. Resort rolnictwa uznał jednak, że w ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost korzystania z pomocy de minimis i w związku z tym należy zwiększyć kontrolę wykorzystania limitów krajowych przez skrócenie okresu upływającego od dnia udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do dnia sprawozdania z takiej pomocy.

Uwzględniając uwagi zgłaszane podczas konsultacji – kiedy to wskazywano, że 3 dni to za krótki czas, aby wymagać sprawozdania i proponowano wydłużenie terminu przekazania sprawozdań do 10 dni - ostatecznie zdecydowano, że sprawozdanie powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu udzielenia pomocy – w przypadku udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Sprawozdania w pozostałych przypadkach udzielenia pomocy są składane w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Jak podano, projektowane rozporządzenie nie wpłynie na obciążenia administracyjne podmiotów udzielających pomocy, ponieważ zmiana terminu wprowadzania danych z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zwiększy jedynie częstotliwość wprowadzania tych danych, a nie liczbę wprowadzonych pozycji. Tym samym praca zostanie rozłożona na kilka etapów, a nie na jeden etap. Ponadto aplikacja umożliwia wprowadzanie danych sukcesywnie przez osoby posiadające dostęp do aplikacji.

Trzeba zauważyć, że 13 marca minister rolnictwa przesłał projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do nasion z wnioskiem o rozpatrzenie bezpośrednio na posiedzeniu Rady Ministrów.

„Stawki dopłat za 2019 r. nie zostały do tej pory określone. Wnioski (ok. 70 tys. wnioskodawców) o dopłaty z tytułu zużytego w jesieni 2018 r. oraz na wiosnę 2019 r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały złożone w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogła rozpatrzyć złożonych wniosków i wypłacić przyznanych dopłat ze względu na brak określenia ww. stawek dopłat. Pilne wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi sprawne zakończenie realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku, oczekiwanego przez rolników, działania” – napisał minister w piśmie przewodnim.

Jak z tego wynika, dopłat nie wypłacono, bo nie znano ich stawek – a nie dlatego nie znano ich stawek, że nie można było ich wypłacić…

O aktualnym stanie pomocy de minimis czytaj też:

Komu KRUS umorzyła składki i odsetki?

Krach systemu opartego na de minimis