ARiMR rozpoczęła dziś przyjmowanie wniosków o pomoc po ubiegłorocznych klęskach żywiołowych.

Wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej - przypomina agencja.

Stawka pomocy po suszy wynosi 1000 zł do 1 ha. Stawki po innych szkodach wynoszą (przy braku ubezpieczenia połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie są pomniejszane o połowę):

* 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu;
* 1000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70 % plonu dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe;
* 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
500 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Więcej o zasadach pomocy:

Zmiany w udzielaniu pomocy przez ARiMR