Poprzednia ustawa o nasiennictwie, zawierająca zapisy dotyczące GMO - uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 roku - została zawetowana przez prezydenta z powodu niezgodności z prawem unijnym.

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa wdraża kilka unijnych dyrektyw do krajowego prawa. Obejmuje on przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, jak i przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych.

Własny projekt zmian w ustawie o nasiennictwie przygotował też prezydent. Projekt znalazł się w porządku rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Obowiązująca dotychczas ustawa o nasiennictwie pochodzi z 2003 r. i była wielokrotnie nowelizowana.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Projekt ustawy o ochronie zwierząt, który trafił do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, zakazuje trzymania dzikich zwierząt w cyrkach, hodowli zwierząt futerkowych na futra oraz wprowadza powszechne czipowanie psów.

Część proponowanych w nim rozwiązań Sejm uchwalił w sierpniu ub. roku w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia. Na mocy noweli zwiększono m.in. kary za znęcanie się nad zwierzęciem, zakazano strzelania do błąkających się w lasach psów, a także handlu zwierzętami domowymi na targowiskach. Rozwiązania proponowane w projekcie obywatelskim przygotowanym przez Koalicję dla Zwierząt są jednak bardziej radykalne.