Rząd ma zmienić rozporządzenie dotyczące realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana ma na celu m.in. usprawnienie wydawania przez wojewodów opinii o wysokości szkód spowodowanych np. przez grad, przymrozki wiosenne, suszę czy powódź. Rozporządzenie w nowym kształcie obniża też - do 1 proc. - wysokość prowizji dla banku z tytułu udzielenia kredytu (obecnie prowizja nie może przekraczać 2 proc. kwoty kredytu).

Rada Ministrów zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

Nowela dotyczy nowych unijnych limitów pomocy przy inwestycjach grup producentów owoców i warzyw. Zgodnie z wprowadzonymi przez UE w kwietniu zmianami, łączny wkład Wspólnoty w pomoc dla nowych grup producentów w UE nie przekroczy 10 mln euro. Dotychczas wkład Unii Europejskiej nie przekraczał 50 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji, zainteresowane państwa członkowskie zobowiązywały się do finansowania przynajmniej 5 proc. tych kosztów, a beneficjenci płacili co najmniej 25 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o środkach ochrony roślin.