Rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości (brutto) 3 000 zł oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł.

Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 zł i stawki godzinowej o 1,3 zł w stosunku do obowiązujących w tym roku, gdyż w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 2800 zł (netto to 2 017,67 zł), a minimalna stawka godzinowa to brutto 18,30 zł (12 zł netto).

Wynagrodzenie minimalne jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do 15 lipca każdego roku.

Przypomnijmy, że stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązują również w rolnictwie.

Według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje aż 1,5 mln pracowników, co stanowi ok. 13% ogółu zatrudnionych – to wysoki wskaźnik, według Eurofound w UE minimalne wynagrodzenie pobiera przeciętnie co dziesiąty pracownik.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5 805,72 zł brutto, tj. o ok. 9,9% więcej niż przed rokiem.