Jak poinformowano, w projekcie zaproponowano szereg przepisów doprecyzowujących zasady kontroli i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Jednocześnie proponowane są zmiany przepisów w zakresie "Produktu polskiego" i wprowadzenia znaku jakości "DobrostanPlus".

Wskazano, że, kontrole produktów sprzedawanych przez internet będą prowadzone przez anonimowe pobieranie próbek.

Ponadto kontrola działalności zakładów żywienia zbiorowego będzie możliwa przez zakup kontrolny produktu. Organy Inspekcji będą mogły podczas kontroli otrzymać pomoc policji.

Wyniki kontroli będą mogły być podawane do publicznej wiadomości.

Proponuje się też wprowadzenie przepisów umożliwiających wyróżnienie produktów pochodzących od lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu przez oznakowanie ich informacją "DobrostanPlus".

Projekt ma zostać przyjęty w drugim kwartale przyszłego roku.