Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Jak napisano w komunikacie CIR, zaproponowane rozwiązania umożliwią połączenie spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, co pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Zaznaczono, że nowe przepisy umożliwią dokapitalizowanie KSC i uwzględnią interes publiczny w dalszym funkcjonowaniu spółki.

Wskazano, że dokapitalizowanie spółki przez Skarb Państwa umożliwi budowę Polskiej Grupy Spożywczej. Dzięki nowym rozwiązaniom, podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu - wpływającymi na działalność spółki - będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

"Proponowane zmiany umożliwią przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową" - napisano. Zaznaczono, że działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Udział osób prowadzących działalność rolniczą w nowej grupie może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku poprzez skrócenie łańcuchów dostaw, pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do zwiększenia dochodów z prowadzonej działalności.

Wskazano, że proponowane zmiany skonsultowano z przedstawicielami pracowników i plantatorów związanych z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz związkami zawodowymi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.