Minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski tłumaczył w niedawnym wywiadzie dla PAP, że ustawa o funduszu sołeckim przewiduje oddanie sołectwom większych pieniędzy do samodzielnego rozdysponowania.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Decyzja o tym czy utworzyć fundusz sołecki pozostaje w gestii rad gmin.

Projekt - jak czytamy w komunikacie MAC przekazanym PAP we wtorek - przewiduje zwiększenie wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków z funduszu sołeckiego o 10 proc., do poziomu 20, 30 i 40 proc. (obecnie wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w 10, 20 i 30 proc.).

Przy czym wysokość zwrotu uzależniona będzie od zamożności danej gminy. Najwyższy zwrot dostaną gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze. W 2013 roku zwrot z budżetu państwa wyniósł 58 000 tys. zł., a na 2015 r. planowany jest w wysokości 98 000 tys. zł (wzrost o 30 000 tys. zł.).

Nowe przepisy przewidują możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez dwa lub więcej sołectwa. Dzięki temu - zaznacza w komunikacie CIR - będzie możliwe np. utworzenie wspólnego dla dwóch sołectw placu zabaw - gdy jedno zakupi wyposażenie, a drugie sfinansuje koszty ogrodzenia.

Tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego oraz wzór wniosku o zwrot mają być określone w rozporządzeniu ministra finansów.