Celem zmian w ustawie jest wprowadzenie do polskiego prawa unijnych zasad przyjętych w 2008 r., dotyczących strategii oraz programów ochrony i zachowania środowiska morskiego do 2020 roku.

Zadania związane z ochroną środowiska wód morskich będą należały do administracji rządowej i samorządowej. Na podstawie zmienionej ustawy zostanie określona strategia morska, obejmująca ocenę stanu środowiska morskiego, opracowane będą kryteria tej oceny, cele ochrony środowiska dla wód morskich, program monitoringu tych wód oraz krajowy program ich ochrony.

Projekt założeń przewiduje konkretne zadania dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ministrów odpowiedzialnych za gospodarką morską oraz rybołówstwo. Minister odpowiedzialny za gospodarkę morską przygotuje m.in. analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji tego środowiska.