Jak podaje CIR, najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie to:

- rozszerzenie wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych na pośredników, tj. podmioty, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio konsumentom końcowym lecz kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw żywności, np. przetwórcom czy dystrybutorom żywności;

- rozszerzenie katalogu produktów rolnych – objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – o ziemniaki, rzepak i rzepik;

- wprowadzenie możliwości określenia przez ministra rolnictwa w rozporządzeniu, w stosunku do wybranych produktów rolnych: minimalnego okresu obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub terminu zawarcia umowy;

- wprowadzenie możliwości wyrażenia sprzeciwu przez producenta rolnego wobec stosowania minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych lub terminu zawarcia umowy –  pod warunkiem, że producent złoży taki sprzeciw na piśmie;

- podwyższenie obecnego poziomu kar pieniężnych oraz nałożenie kar pieniężnych na producentów rolnych i nabywców pośredniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych, m.in. za brak zawartej umowy, czy  niedotrzymanie minimalnego terminu obowiązywania umowy;

- rozszerzenie zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi – o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego lub spożywczego po cenie niższej niż ustalona cena referencyjna, przez nabywcę gdy nabywa on taki produkt bezpośrednio od dostawcy, który go wytworzył lub m.in. od spółdzielni zrzeszającej producentów tego produktu, grupy producentów rolnych lub uznanych organizacji producentów rolnych.

Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt będzie notyfikowany Komisji Europejskiej.

Projektu nie ma w porządku dziennym rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu. W tej kadencji zaplanowano jeszcze posiedzenia 17, 18, 19 lipca 2019 r. oraz 11, 12, 13 września 2019 r.

Więcej: Ustawy o umowach kontraktacyjnych nie będzie?