PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Są istotne zmiany w „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Są istotne zmiany w „Modernizacji gospodarstw rolnych” fot. Pixabay

Konkretyzują się zapowiedzi MRiRW, dotyczące możliwości zakupu maszyn z obszarów a-c  „Modernizacji gospodarstw rolnych”, ale zaproponowano też zmiany w punktacji.W przygotowanym projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaproponowano kilka istotnych zmian.

Częściowo zapowiedziano je w poniedziałek.

Więcej: Nabory PROW w 2019 r.

Jak podano zmiany – wynikają z doświadczenia MRiRW oraz ARiMR.

W projekcie dopuszczono możliwość otrzymywania wsparcia z tego działania przez rolników będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi działającymi na podstawie prawa innego państwa członkowskiego UE.

Zmiany dotyczą też dokumentowania stażu pracy przez młodych rolników (wymogi będą wzorowane na zasadach z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Doprecyzowano zasady ustalania wielkości ekonomicznej gospodarstwa – mają być uwzględniane nie tylko posiadane przez rolnika użytki rolne, na które przyznano jpo, ale też użytki, na które wsparcie otrzymał jego współmałżonek.

Uściślono definicję maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia (skreślając wyrazy „lub przeznaczenia”) nabytych w ramach PROW 2007-13.

Wykluczono możliwość wspólnego realizowania inwestycji trwale związanych z gruntem.

Nie można będzie uznać za kwalifikowalne kosztów dokończenia budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Pomoc z obszarów a,b,c może trafiać na koszty związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi – w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażeniem, lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.  Z tej pomocy mają korzystać też ci, którzy w latach 2015-18 otrzymali pomoc z obszarów a-c, ale nie wykorzystali limitu i będą mogli ubiegać się o pomoc na operacje obejmujące tylko koszty innej inwestycji związanej z danym obszarem wsparcia, tj. rozwojem produkcji prosiąt, mleka lub bydła.

Doprecyzowano zasady wyliczania limitu przysługującego jednemu gospodarstwu. Limit na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budynkami wyznaczono w wysokości 200 tys. zł.

Zaproponowano też zmiany o charakterze technicznym i porządkowym.

Zmieniono również zasady punktacji kryteriów wyboru – m.in. 2 punkty można będzie otrzymać za posiadanie certyfikatu krajowego lub unijnego systemu jakości, a punkty za udział w systemie rolnictwa ekologicznego będą ściśle związane z sumą powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie (co najmniej połowa gruntów w systemie – 4 punkty), rolnik w wieku do 40 lat otrzyma 1 punkt, a nie 3, przy budowie lub modernizacji budynków inwentarskich w tym ich wyposażenia lub magazynu paszowego będzie przysługiwało 5 punktów, a jeśli koszt budowy lub modernizacji budynków stanowi połowę wszystkich kosztów operacji – 3 punkty.

Punkty mają być przyznawane przy spełnieniu kryterium wyboru na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Kolejność przysługiwania pomocy ustalana będzie m.in. na podstawie danych zawartych w dokumentach dołączonych do wniosku w dniu jego składania, a nie późniejszych.

Z 4 do 3 obniżono minimalną liczbę punktów, jaką  wnioskodawca musi uzyskać, aby otrzymać pomoc w obszarach a-c.

Zakończenie operacji będzie mogło być wydłużone o 6 miesięcy, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia i obowiązywać już podczas naboru zaplanowanego na I kwartał tego roku.

Projekt w załączniku.

W ramach „Modernizacji” planowane są też inne zmiany, ich zatwierdzenie oczekiwane jest w UE.

Więcej o tych planach: 

Próg dostępu wsparcia na „Modernizację” będzie podwyższony z 10 tys. do 13 tys. euro

Z „Modernizacji” w ramach PROW będzie nawet 100 tys. zł na nawadnianie

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

PLIKI

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • Witek 2019-01-10 05:44:39
  o jakiej mówimy ekologii? obecnie karmi się zwierzęta na zysk. nie kupuje już wieprzowiny jak widzę czym są karmione. Ale najważniejszy pieniądz i pełno unijnych nadętych rolników, którzy czekają aż umrze sąsiad i będą modli zagrabić ziemie.
 • Waldek 2019-01-09 23:52:40
  A ja bym nie robił żadnych obszarów ani punktacji tylko te pieniądze podzielił przez ilość chemtarow i dał każdemu rolnikowi. To by było sprawiedliwie😁
 • Grześ 2019-01-09 20:48:01
  A ja to powiem tak-skladalem wnioski na prowadzenie 2 lata temu.po roku czasu dostałem pismo że nie starczyło dlamnie pieniędzy i mogę spróbować jeszcze raz.tylko ja powiem tak-nie chce już od nich nic.kipilem sobie ciągnik za swoje pieniądze-ciezko zarobione i jestem z tego bardzo szczęśliwy.piep.... wasze zapomogi i udawaną pomoc.nie chce od was nic.chce być rolnikiem z powołania a nie z unijnego przymusu. Kto rozumie o czym piszę to szacun.
  • KRZYSZTOF 2019-01-11 06:28:39
   Mój drogi też tak myślę ale troche więcej wytrwałości. Ja od przystąpienia do unii skorzystałem z 6 programów .skladalem kilkanaście wniosķów nie wszyskie były skuteczne. Ale zeby wytrwac ten wyscig trzeba brac kase wszedzie i niezniechecac sie. Powodzenia.
 • Ferdynand Barbasiewicz 2019-01-09 20:39:00
  ŻYWNOŚĆ - PRODUKTY ROLNE BEZ CHEMII. - Ferdynand Barbasiewicz, autor projektów. Bardzo obiecujące perspektywy ale pod warunkiem, że stworzymy system zapobiegania powodzi i suszy w bardzo licznej małej retencji (od 1ha do 7ha, nawet na wzniesieniach, gdzie z reguły jest V i VI klasa gleby, najmniej żyzne. Woda niezasolona z rzek nie powinna spływać do morza, to jest zbyt cenny dar NATURY a jest jej na Ziemi tylko około 1%. Drugi warunek to pilna rezygnacja z nawożenia chemicznego na rzecz odbudowy flory bakteryjnej z przed plonu z facelii błękitnej, która z jednego hektara daje średnio 500 kg miodu najwyższej wartości. Wszelkie rośliny (zboże, warzywa, pasza dla zwierząt hodowlanych bez chemii i bez oprysków herbicydami i pestycydami), wegetacja roślin na florze z przed plonów ma zdecydowanie lepszą odporność na wszelkie wirusy, bakterie i grzyby. Stosowanie nawożenia chemicznego jest bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt. Jak wiemy bywają okresy wiosenno-letnie, w których chemiczne nawożenie nie jest w pełni przetworzone w wegetacji z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wówczas nie przetworzona chemia w warzywach jest bardzo szkodliwa dla pierwszego płata przysadki mózgowej RNA, wzgórza, szyszynki, podwzgórza, tarczycy, nadnerczy i hormonów płciowych, zatruwa organizm. Badania nawozów chemicznych nie jest realizowane na poziomie molekularnym. W Polsce nie ma mikroskopu powiększającego 3 miliony razy. Natomiast wegetacja wszelkich roślin na bogatej florze bakteryjnej z dżdżownicami i min. bakteriami dotleniającymi glebę ma zdolność retencji wody z opadów i roztopów oraz zachowuje zdolność przesiąkliwości wody. Ponad to gleba bogatą florą bakteryjną jest w warunkach mroźnej zimy zdecydowanie cieplejsza i tym samym pozwala wielu roślinom przetrwać niekorzystne warunki klimatyczne. Podobnie należy eliminować chemię z przetwórstwa, przechowalnictwa i z kuchni przy przygotowaniu posiłków. Podobnie należy rezygnować z tak zwanych ulepszaczy technologiczno-chemicznych wszelkich produktów żywieniowych. Drugi ważny dla zdrowia problem to proszę nie okradać mleka z różnych wartości na rzecz innych produktów mleko pochodnych. Niech będzie także na rynku mleko pełnowartościowe. Trzeci problem to produkcja płatków zbożowych, które są wcześniej okradzione z ich zewnętrznej otuliny, z której można kupić różne wyroby ekologiczne w sieci Rossmann. Pospolita kasza bez otuliny zewnętrznej nie wnosi wartości odżywczo-zdrowotnych. Zimą próbowałem dożywić ptaki kaszą kupioną w sklepie bez otuliny zewnętrznej, żaden ptak nie chciał jeść kaszy bez otuliny zewnętrznej. CZWARTY PROBLEM, wszelkie typy traktorów stosowanych w rolnictwie ich silniki spalinowe powinny napędzać przetwornicę prądową, np. traktor z silnikiem maksymalnie 300 KM może produkować 100 Kilowat prądu stałego, którym powinny być zasilany wszelki osprzęt: orka modułami z taśmą tytanową spulchniającą glebę z wyrzucaniem do spec-pojemnika kamienie, kultywator powinien mieć w talerzach zamontowaną obwodowo ostrą taśmę tytanową do cięcia np. przed plonów masy zielonej z facelii, łubinu itp. przed orką, kosiarki siana itp. W sytuacji gdy nawałnica, silna wichura połamie linie elektryczne to traktor z przetwornicą powinien być wykorzystany do zasilania prądowego obiektów gospodarczych i mieszkalnych na wolnych obrotach. Po co kupować specjalne agregaty prądotwórcze. PIĄTY PROBLEM, każde gospodarstwo powinno mieć własną kontenerową oczyszczalnię z gnojowicy i ścieków domowych z licznymi wkładami słomy prasowanej, które dwa razy w roku powinny być wymieniane a nieczystości składowane pod dachem w gminnej utylizacji masy dżdżownicami z jednoczesnym pozyskaniem gazu metanu. Kontenery z wkładkami warstwowymi słomy w oczyszczalni gnojowicy i ścieków dają po oczyszczeniu trzecią klasę czystości wody. A w przypadku gospodarstwa oddalonego od instalacji kanalizacyjnych przemawia rachunek ekonomiczny. Jak wiemy budowa jednego metra gminnej kanalizacji ściekowej kosztuje 1000 złotych a kontener z modułowym silosem i zbiornikiem utylizującym wodę w produkcji przemysłowej z trzeciej klasy czystości kosztuje szacunkowo 30-40.000 złotych. Woda spływająca z pól po intensywnych opadach też ma III stopień czystości, który wpada do lokalnych cieków i rzeczek. - Więcej czytaj e-książce: EDEN XXI WIEKU.
 • Ferdynand Barbasiewicz 2019-01-09 20:38:26
  ŻYWNOŚĆ - PRODUKTY ROLNE BEZ CHEMII. - Ferdynand Barbasiewicz, autor projektów. Bardzo obiecujące perspektywy ale pod warunkiem, że stworzymy system zapobiegania powodzi i suszy w bardzo licznej małej retencji (od 1ha do 7ha, nawet na wzniesieniach, gdzie z reguły jest V i VI klasa gleby, najmniej żyzne. Woda niezasolona z rzek nie powinna spływać do morza, to jest zbyt cenny dar NATURY a jest jej na Ziemi tylko około 1%. Drugi warunek to pilna rezygnacja z nawożenia chemicznego na rzecz odbudowy flory bakteryjnej z przed plonu z facelii błękitnej, która z jednego hektara daje średnio 500 kg miodu najwyższej wartości. Wszelkie rośliny (zboże, warzywa, pasza dla zwierząt hodowlanych bez chemii i bez oprysków herbicydami i pestycydami), wegetacja roślin na florze z przed plonów ma zdecydowanie lepszą odporność na wszelkie wirusy, bakterie i grzyby. Stosowanie nawożenia chemicznego jest bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt. Jak wiemy bywają okresy wiosenno-letnie, w których chemiczne nawożenie nie jest w pełni przetworzone w wegetacji z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wówczas nie przetworzona chemia w warzywach jest bardzo szkodliwa dla pierwszego płata przysadki mózgowej RNA, wzgórza, szyszynki, podwzgórza, tarczycy, nadnerczy i hormonów płciowych, zatruwa organizm. Badania nawozów chemicznych nie jest realizowane na poziomie molekularnym. W Polsce nie ma mikroskopu powiększającego 3 miliony razy. Natomiast wegetacja wszelkich roślin na bogatej florze bakteryjnej z dżdżownicami i min. bakteriami dotleniającymi glebę ma zdolność retencji wody z opadów i roztopów oraz zachowuje zdolność przesiąkliwości wody. Ponad to gleba bogatą florą bakteryjną jest w warunkach mroźnej zimy zdecydowanie cieplejsza i tym samym pozwala wielu roślinom przetrwać niekorzystne warunki klimatyczne. Podobnie należy eliminować chemię z przetwórstwa, przechowalnictwa i z kuchni przy przygotowaniu posiłków. Podobnie należy rezygnować z tak zwanych ulepszaczy technologiczno-chemicznych wszelkich produktów żywieniowych. Drugi ważny dla zdrowia problem to proszę nie okradać mleka z różnych wartości na rzecz innych produktów mleko pochodnych. Niech będzie także na rynku mleko pełnowartościowe. Trzeci problem to produkcja płatków zbożowych, które są wcześniej okradzione z ich zewnętrznej otuliny, z której można kupić różne wyroby ekologiczne w sieci Rossmann. Pospolita kasza bez otuliny zewnętrznej nie wnosi wartości odżywczo-zdrowotnych. Zimą próbowałem dożywić ptaki kaszą kupioną w sklepie bez otuliny zewnętrznej, żaden ptak nie chciał jeść kaszy bez otuliny zewnętrznej. CZWARTY PROBLEM, wszelkie typy traktorów stosowanych w rolnictwie ich silniki spalinowe powinny napędzać przetwornicę prądową, np. traktor z silnikiem maksymalnie 300 KM może produkować 100 Kilowat prądu stałego, którym powinny być zasilany wszelki osprzęt: orka modułami z taśmą tytanową spulchniającą glebę z wyrzucaniem do spec-pojemnika kamienie, kultywator powinien mieć w talerzach zamontowaną obwodowo ostrą taśmę tytanową do cięcia np. przed plonów masy zielonej z facelii, łubinu itp. przed orką, kosiarki siana itp. W sytuacji gdy nawałnica, silna wichura połamie linie elektryczne to traktor z przetwornicą powinien być wykorzystany do zasilania prądowego obiektów gospodarczych i mieszkalnych na wolnych obrotach. Po co kupować specjalne agregaty prądotwórcze. PIĄTY PROBLEM, każde gospodarstwo powinno mieć własną kontenerową oczyszczalnię z gnojowicy i ścieków domowych z licznymi wkładami słomy prasowanej, które dwa razy w roku powinny być wymieniane a nieczystości składowane pod dachem w gminnej utylizacji masy dżdżownicami z jednoczesnym pozyskaniem gazu metanu. Kontenery z wkładkami warstwowymi słomy w oczyszczalni gnojowicy i ścieków dają po oczyszczeniu trzecią klasę czystości wody. A w przypadku gospodarstwa oddalonego od instalacji kanalizacyjnych przemawia rachunek ekonomiczny. Jak wiemy budowa jednego metra gminnej kanalizacji ściekowej kosztuje 1000 złotych a kontener z modułowym silosem i zbiornikiem utylizującym wodę w produkcji przemysłowej z trzeciej klasy czystości kosztuje szacunkowo 30-40.000 złotych. Woda spływająca z pól po intensywnych opadach też ma III stopień czystości, który wpada do lokalnych cieków i rzeczek. - Więcej czytaj e-książce: EDEN XXI WIEKU.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.147.29.160
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.