Jak podano, stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynosi:

1) 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

2) 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Za 2019 rok płacono nieznacznie więcej:

- 68,59 zł (102,14 zł) – za zboża

- 109,74 zł (163,42 zł) – do roślin strączkowych;

- 342,95 zł (510,70 zł) –do ziemniaków.

Więcej: Są stawki dopłat do nasion z 2019 r.

W projekcie  rozporządzenia podano, że na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł.

To znacznie mnej, niż zapowiadano – jeszcze 30 października ARiMR informowała nas, że „Budżet na realizację tego programu został określony w ustawie budżetowej na 2020 r. z 14 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 571), gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 11, tabela 7, na realizację dopłat do materiału siewnego w roku 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 110 mln zł.”

Wydawało się zatem, że stawki dopłat będą wyższe niż rok wcześniej – a może nawet takie jak w 2018 roku. Tymczasem jest jeszcze gorzej niż w ubiegłym roku.

Więcej: Dopłaty do nasion nie w tym roku, ale może wyższe?...

Nie zmienia się jedno: pieniądze będą wypłacane już w nowym roku. W uzasadnieniu podano: „rozpatrzenie złożonych przez rolników wniosków i wypłacenie przyznanych dopłat będzie możliwe po 31 grudnia 2020 r., kiedy nastąpi nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, który będzie obejmował lata 2019-2021. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi niezwłoczne wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu.”