Ukazał się długo oczekiwany (opóźniony ponad 5 miesięcy) projekt rozporządzenia dotyczącego stawek dopłat do nasion.

Przypomnijmy, że określając stawki dopłat do poszczególnych grup roślin bierze się pod uwagę środki zaplanowane na ten cel i całkowitą wnioskowaną powierzchnię gruntów ornych.

Na dopłaty za 2019 rok przeznaczono kwotę 75 mln zł.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 wynosi (w nawiasie stawki ubiegłoroczne):

1) 68,59 zł (102,14 zł) – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

2) 109,74 zł (163,42 zł) – w przypadku roślin strączkowych;

3) 342,95 zł (510,70 zł) – w przypadku ziemniaków.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

W 2019 r. złożono 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty (w 2018 r. było to 66,8 tys.).

Podano, że producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

869 712 ha – w przypadku zbóż,

29 816 ha – w przypadku roślin strączkowych,

35 203 ha – w przypadku ziemniaka.

Rok wcześniej było to: 

882 345 ha - w przypadku zbóż,

35 387 ha - w przypadku roślin strączkowych,

33 458 ha - w przypadku ziemniaka.

Wniosków jest więc za 2019 rok więcej, ale powierzchnia obsiana jest podobna jak w 2018 r.

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 113 000 tys. zł.

Więcej o ubiegłorocznych dopłatach do nasion:

Są - wyższe - stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Stawki dopłat są zbliżone do tych z 2016 roku.

Więcej: Dopłaty do materiału siewnego będą wypłacone szybciej, niż zakładano?

Projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.