PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Są szczegóły pomocy po koronawirusie

Są szczegóły pomocy po koronawirusie fot. Alexas_Fotos z Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 16-07-2020 10:17

Tagi:

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Pomoc przysługuje rolnikowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz jeśli rolnik lub jego małżonek:

1) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:

a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d) 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 30 czerwca 2020 r. zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Pomoc przewidziano również dla rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub jeżeli

2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni co najmniej 25 m2 lub

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 m2.

Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Liczbę zwierząt, płeć i typ użytkowy tych zwierząt oraz posiadacza zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

W odniesieniu do drobiu, weryfikacja danych dotyczących rozmiaru produkcji będzie badana na podstawie danych będących w posiadaniu inspekcji weterynaryjnej.

Szacuje się, że pomocą będzie objętych około 180 000 rolników.

Szczegółowe stawki pomocy:

- dla bydła:

a)       5 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla krów:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

c)  3 000 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla owiec:

a) 1 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 4 400 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d)   5 500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla kóz:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 5 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 1 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 2 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 3 300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt.

 

Dla macior i prosiąt stawka pomocy wynosi:

a) 4 500 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

b) 14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania co najmniej 51 sztuk i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,

c) 23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania więcej niż 200 sztuk zwierząt.

 

Jeśli rolnik prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 4 000 sztuk zwierząt;

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4 000 sztuk zwierząt.

 

Dla drobiu rzeźnego stawka pomocy wynosi:

Dla kurcząt

a) 2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 5 000 sztuk zwierząt,

b) 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5 001 sztuk i nie więcej niż 9 000 sztuk zwierząt,

c) 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9 001 sztuk i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,

d) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt.

 

Dla gęsi stawka pomocy wynosi:

a) 4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

 

Dla indyków stawka pomocy wynosi:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

 

Dla upraw:

1) 1 400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2

2) 4 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 500 m2 i nie więcej niż 1 000 m2

3) 7 900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 1 000 m2 i nie więcej niż 2 000 m2

4) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 2 000 m2 i nie więcej niż 4 000 m2

5) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 4 000 m2 – z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych o powierzchni uprawy w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i upraw w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

 

Projekt rozporządzenia w załączniku.

Czytaj też:

Pomoc z PROW po koronawirusie do zwierząt liczonych według stanu na 1 marca 2020 roku

 

 

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (60)

 • AGNIESZKA 2020-07-21 12:18:53
  Witam, jeśli wstawiłam kurczaki na fermę dnia 04.03.2020 nie obowiązuje mnie to rozporządzenie? Może ktoś ma taką sytuację?
 • Tucz otwarty 2020-07-20 21:46:52
  Producenci polskich prosiąt nie będą mieli komu sprzedać jak tucze otwarte przejdą na kontrakty żeby nie ryzykować. Takie będą skutki.
 • Paweł 2020-07-20 17:08:16
  Zamiast dopłacić do faktur wystwionych po 1 marca to coś kombinują, jak mam jałowki powyżej roku to już się nie należy albo krowy w typie użytkowym mięsnym
 • mac 2020-07-18 10:17:52
  Paranoja na zakupionego polskiego prosiaka lub warchlaka brak dotacji ale już na Litewskiego lub Rumunskiego cielaka dotacja będzie. Pewnie bydło to lepszy sort. Tak między nami to własnie ci co kupili te drogie warchlaki poniesli największe straty ale kto by sie tam tym przejmował.
 • Młody 1 2020-07-18 09:40:59
  Oczywiście zbożowców ominięto no bo przecież ich nie dotyczy tak.Ale to że jęczmień spadł do 500 zł czy pszenica po 600 to nie szkodzi.Paranoja.Jak dawać pomoc to albo wszystkim albo nikomu a nie poróżniać środowiska.
  • Max 2020-07-18 09:52:27
   Zbożowcom, w okresie od marca do maja, cena zbóż skoczyła o 150 zł do góry, więc na niczym nie ucierpieli. Chyba, że chcieli wszystkich przechytrzyć i trzymają zboże do teraz. Myśleli, że będzie susza stulecia (bo kwiecień bez deszczu) i opchną towar po 1000 PLN netto
  • Maciej 2020-07-19 14:59:36
   Nie przesadzaj z tym zbożem.... do dziś woża pszenicę po 780zł
  • rolnik 2020-07-20 14:59:12
   ale zbożowiec suszowe dostał bo straty ogółem w gospodarstwie były większe niż u tego co ma zwierzęta (bo w protokole liczą zysk ze sprzedaży zwierząt i zboża)
  • Mateusz 2020-07-21 08:51:45
   U nas taka susza wielkopolska Wągrowiec że plony ozimego jęczmienia u każdego powyżej 7 8 ton , to faktycznie bieda , rzepaki wszystkie powyżej 3 ton bynajmniej te zaczęte i przy tej cenie nie ma co płakać.
   • Tomek 2020-07-21 15:47:57
    Wągrowiec miejscami 7-8 ton jęczmienia. Nie wszędzie. Ja też Wągrowiec i jęczmień 5,6 średnio z całego areału.chyba że mówimy od strony damasławka. Jak bym miał najgorszą ziemię 3 to też bym tak zbierał.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.172.233.215
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.