PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Są zasady dzierżawy obwodów łowieckich

Są zasady dzierżawy obwodów łowieckich fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 30-10-2020 09:21

Tagi:

Minister Klimatu i Środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców.Minął rok, od kiedy obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która dodała do Prawa Łowieckiego przepis  zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, uwzględniając wymagania prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

Z powodu braku nowego rozporządzenia cały czas zasady dzierżawy obwodów łowieckich regulowały uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego. Teraz mamy wreszcie projekt rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie dotyczy procedury dzierżawy obwodów łowieckich, których obowiązujące umowy dzierżawy wygasają w związku z upływem terminu, na jaki zostały zawarte, jak również innych obwodów łowieckich – nowo utworzonych oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w związku ze zmianą dotychczasowego dzierżawcy. Przewidziany w rozporządzeniu termin na składanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym wygasa obowiązująca umowa dzierżawy tego obwodu wynika z konieczności zapewnienia zarządom okręgowym odpowiedniej ilości czasu niezbędnego do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku – podano w uzasadnieniu.

W przypadku gdy żadne koło łowieckie nie będzie chętne w przewidzianych terminach do wydzierżawienia obwodu łowieckiego, obwód łowiecki będzie podlegał wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki do czasu złożenia oferty przez zainteresowane koło łowieckie.

Wnioski o dzierżawę rozpatrzy co najmniej trzyosobowa komisja oceniająca, powoływana przez zarząd okręgowy i składająca się z łowczego okręgowego, prezesa okręgowego sądu łowieckiego lub upoważnionego przez niego sędziego okręgowego sądu łowieckiego oraz członka Polskiego Związku Łowieckiego wyznaczonego przez łowczego okręgowego. Dodatkowo w pracach komisji na prawach jej członka mogą uczestniczyć przedstawiciele wydzierżawiającego, właściwego nadleśniczego, właściwej izby rolniczej oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Projektowane rozporządzenie rozróżnia trzy kategorie wnioskodawców ubiegających się o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz określa zróżnicowane kryteria ich oceny pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i podejmowania działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych – podano, zastrzegając, że takie zróżnicowanie to wynik braku możliwości stworzenia jednolitego dla wszystkich rodzajów wnioskodawców mechanizmu oceny, gwarantującego rzetelność.

Przy wniosku o dzierżawę składanym przez dotychczasowego dzierżawcę nastąpi dokonanie oceny jego dotychczasowej działalności w oparciu o udokumentowane dane potwierdzające realizowanie nałożonych na to koło łowieckie zadań w odniesieniu do obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek, a na którym koło łowieckie prowadziło wcześniej gospodarkę łowiecką.

Natomiast jeżeli o dzierżawę ubiega się nowy dzierżawca obwodu łowieckiego, tj. koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku dzierżawiło inny obwód lub obwody łowieckie, wówczas niezbędne jest dokonanie oceny jego dotychczasowej działalności w oparciu o udokumentowane dane potwierdzające realizowanie nałożonych na to koło łowieckie zadań w odniesieniu do wszystkich dzierżawionych przez to koło łowieckie obwodów.

Wreszcie jeżeli o dzierżawę obwodu łowieckiego ubiega się nowo powstały dzierżawca, tj. koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego nie dzierżawiło żadnego obwodu łowieckiego i nie ma możliwości dokonania jego oceny w oparciu o dotychczas prowadzoną działalność łowiecką, to kryteria oceny nowo powstałego dzierżawcy odnoszą się jedynie do członków koła łowieckiego.

Te trzy różne kategorie wnioskodawców będą oceniane na podstawie kilku różnych kryteriów.

Kryteria oceny wnioskodawców dotyczące realizacji rocznych planów łowieckich w zakresie odstrzału zwierzyny grubej podzielono na: z wyłączeniem dzików, odstrzału dzików oraz odstrzału drapieżników, co ma pomóc dodatkowo ocenić m.in. zaangażowanie dzierżawców obwodów łowieckich w walkę z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Kolejne „Kryterium dotyczące stosunku liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich ma na celu dokonanie oceny, czy dzierżawcy obwodów łowieckich w sposób prawidłowy i rzetelny dokonują czynności szacowania szkód łowieckich i wypłaty rolnikom należnych z tego tytułu odszkodowań, co ma przede wszystkim kluczowe znaczenie dla ochrony interesów rolników. Jednocześnie brak jest innego sposobu weryfikacji, czy dzierżawcy obwodów łowieckich dokonują szacowania w sposób prawidłowy wypłacając rolnikom należne odszkodowania niż odniesienie się do postępowań sądowych i zapadłych wyroków” – podano. Kryterium to dotyczy szkód zgłoszonych w ciągu 3 ostatnich łowieckich lat gospodarczych.

Kryterium dotyczące liczby członków koła łowieckiego przypadającą na powierzchnię obwodu lub obwodów łowieckich ma na celu premiowanie kół otwartych na przyjmowanie nowych członków.

Poza tym są jeszcze kryteria:

-  posiadania na terenie obwodu lub obwodów poletek łowieckich,

- opierające się na opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego wydzierżawiającego, właściwej izby rolniczej i właściwego nadleśniczego,

- kryterium oceny wnioskodawcy w oparciu o zatrudnienie lub powołanie na terenie obwodu lub obwodów łowieckich strażnika łowieckiego.

Rozporządzenie przewiduje, że w pierwszej kolejności dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy obwodu łowieckiego, a w przypadku uzyskania przez niego co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, obwód łowiecki wydzierżawia się temu dzierżawcy, nie rozpatrując pozostałych wniosków. „Uzyskanie przez dotychczasowego dzierżawcę co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów, na podstawie oceny dokonanej według kryteriów odnoszących się szczegółowo do dotychczasowej działalności łowieckiej na terenie tego obwodu łowieckiego, którego dotyczył wniosek, świadczy o tym, że dotychczasowy dzierżawca w sposób należyty realizował nałożone na niego zadania” – podano w uzasadnieniu.

Według projektodawcy, celem jest zapewnienie możliwości dzierżawy obwodów łowieckich tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań. Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu kryteria oceny wnioskodawców zostały ustalone w taki sposób, aby możliwym było dokonanie kompleksowej, rzetelnej i pozbawionej uznaniowości oceny wnioskodawców.

W PZŁ jest ponad 120 tys. członków w 2,6 tys. kół łowieckich.

Szczegóły w załączonym projekcie.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (41)

 • borowik 2020-11-02 21:09:25
  Szlag mnie trafia, prowadzę jednoosobową działalność i płacę pełny ZUS 1420zł miesięcznie a rolnik KRUS, dlaczego tak jest,... na dodatek państwo cały czas podnosi mi podatki aby uzupełnić KRUS i nie chce dawać mi różnych dopłat. A teraz do KRUS-u należy dopłacić 1 mld Mnie bardziej trafia z tego powodu szlag.
 • Mike 2020-11-02 20:38:59
  olaf, .... nie znasz języka angielskiego i nie umiesz czytać angielskich tekstów i nie umiesz dobrze czytać po polsku. Gdybyś poczytał to byś wiedział że budując państwo ,Stany Zjednoczone Ameryki i tworząc Konstytucję wszystko oparto o prawa własności, przyjęto że państwowe będzie tylko 4 podmioty ,...wojsko, policja, poczta i zwierzyna. Wszystka zwierzyna w USA jest własnością państwa począwszy od wiewiórki skończywszy na bizonie. Jeżeli farmer ogrodzi swój teren to bytująca tam zwierzyna jest nadal własnością ...Państwa, ośle jeden
  • podaj artykuł Konstytucji USA 2020-11-02 22:31:43
   zaciekawiłeś mnie. przeczytałem konstytucję USA (w tłumaczeniu) i w Par.8 rzeczywiście „Kongres będzie miał prawo: zakładać urzędy pocztowe i siec dróg, wystawiać i utrzymywać wojsko, powoływać milicję”. Ale w całej Konstytucji USA ani w Poprawkach nie znalazłem nic o „zwierzynie”. Podaj numer artykułu. Na razie – twoja wypowiedź jest niewiarygodna.
   • Mike 2020-11-03 14:44:48
    podaj artykuł,..... właściwie nie doczytałem całej konstytucji czytałem ją w wersji oryginalnej, nie mniej wszystka zwierzyna w USA należy do państwa.
 • Marian 2020-11-01 15:09:19
  A jak jest z nowo powstałym obwodem kto będzie to dzierżawa bo z naszego ob obwodu powstały dwa
 • olaf 2020-10-31 17:39:54
  szlak mnie trafia jak widze pseudo mysliwych chodzacych sobie z bronia po cudzej prywatnej ziemi. To tak jakbyscie lezeli sobie w łozku z zona a jakis facet bujal sie u was po sypialni z pala na wierzchu.Powinno byc jak w stanach jak wbija intruz z bronia na twoja ziemie to zabieraja pozniej jego scierwo w plastykowym worku.niech sobie poluja fajfusy we wlasnych prywatnych lasach albo na swojej ziemi. Aha i jeszcze jedno, ogolny dostep do broni palnej i ludzie sami beda polowac na swojej ziemi. Problem asf zniknie w rok bo rolnicy sami wyszczelaja dziki.
  • Lenny 2020-11-02 16:02:31
   Ale somsiadow i inteligyntnych inaczej jak ty tez wyszczelajom....
   • olaf 2020-11-03 22:05:03
    aby kogos zabic nie trzeba szczelac (inteligencie)
   • olaf 2020-11-03 22:09:06
    Ynteligentny inaczej to byl twoj ojciec jak dobieral sobie partnerke do dzieci.PS inteligencie jak masz ochote kogos zabic i tak bardzo chesz to nie musisz miec broni palnej. Wystarczy siekiera , noz mlotek lub na takiego mieczaka jak ty nawet piesc.
  • lemiesz 2020-11-02 20:45:45
   Ale ci się pomechrało w makówce olaf
  • Ja 2020-11-02 22:57:32
   A mnie szlak trafia jak taki nierób śpi zamiast pół sobie pilnować darmozjad cały
   • olaf 2020-11-16 17:26:34
    alez pilnuje rozkladam regularnie trutki
 • hobbysta 2020-10-31 11:41:55
  Gdyby przyjąć że zwierzyna żywi się na polach u rolnika i żywa jest skarbu Państwa …...a martwa(zastrzelona) myśliwego-koła łowieckiego),a padnięta ….właściciela nieruchomości na której padło to Polskie łowiectwo to nic innego jak pomieszanie państwowego z urzędniczym i prywatnym (właściciele nieruchomości).Polega to na tym aby urzędnicy jak najszybciej okradli państwowe i prywatne. To rozporządzenie to nic innego jak cofnięcie się do systemu rosyjsko syberyjskiego…..a nie cywilizowanego europejskiego. Minister zgodnie z par.29.b Prawa Łowieckiego ma utworzyc zasady wg których dzierżawy maja uwzględniać wymagania prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych. Dzisiejszy model zakłada że większość mysliwych to nie miejscowi tylko niejednokrotnie mieszkańcy z odległych rejonów kraju. To w większości przypadków to myśliwi rozprowadzają ASF.Ilość łowisk dla jednego koła lowieckiego na to pozwala.niejednokrotnie odległych od siebie setki kilometrów. Z jednej strony rząd Polski ogranicza przemieszczanie się ludzi z powodu covida a z drugiej strony w sprawie ASF-u rozporządzeniami rozprzestrzenia wirusy utrzymując skostniałe struktury łowieckie.
  • rozporządzeniem nie możesz zmienić ustawy 2020-10-31 11:48:46
   rozporządzeniem nie możesz zmienić ustawy. Sejm od 2016 roku zmieniał już ustawę "prawo łowieckie" 5 razy. I dalej jest "syberyjska"
   • hobbysta 2020-10-31 12:43:28
    MASZ RACJĘ ROZPORZADZENIE JEST NIŻSZEGO RZĘDU AKTEM. Kształt rozporządzenia wskazuje na to iż skostniałe struktury znalazły „dojście” do twórców tego rozporządzenia zauważyć że cynicznie wprowadzono zapis że dodatkowo w pracach komisji na prawach jej członka mogą uczestniczyć przedstawiciele wydzierżawiającego, właściwego nadleśniczego, właściwej izby rolniczej oraz właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Są trzy warianty. W pierwszym na 37 max. pkt przy 4 przeciwnych stary dzierżawcą uzyska 33 pkt….a musi mieć 27pkt.Inaczej mówiąc wszystkie organizacje samorządowe zostały totalnie olane.4 pkt tylko przysługują organizacjom lokalnym samorządom!!!!! a temu co podpisuje umowę (np. Staroście tylko jeden pkt oceny.)A gdzie są rolnicy i właściciele nieruchomości?????!!!!!!.Coś niesamowitego: w kapitalizmie skok na święte prawo własności. Jak to się ma do Art.29.1. Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:1)obwody łowieckie leśne –dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;2)obwody łowieckie polne –starosta, wykonujący zadanie zzakresu administracji rządowej;3)obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu – starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.Jakim prawem wnioskujący może poprzez akt niższej rangi(rozporzadzenie) decydować o umowie cywilno prawnej? ŻADEN STAROSTA ANI DYREKTOR LASÓW NIE POWINNI PODPISAĆ TYCH UMÓW. TEN PROJEKTROZPORZĄDZENIA JEST BUBLEM PRAWNYM,GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 83.14.173.153
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.